Kommunikatör

I min roll som kommunikatör så planerar, genomför, utvecklar och utvärderar jag olika kommunikationsinsatser. Jag tar fram kommunikations- och aktivitetsplaner, samt fungerar som bollplank för ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor.

Arbetsområden

  • Strategisk kommunikation
  • Ledningsstöd 
  • Extern kommunikation
  • Intern kommunikation
  • Temapodden
  • Studio Tema: foto och film 
  • Intern kommunikation
  • Grafisk formgivning
  • Kommunikationsåtgärder enligt uppdrag t.ex. medieträning

Temapodden

Min arbetsplats