Presentation

Jag är kontaktbibliotekarie för Masterprogrammet i Arbetsterapi/ Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap vid Medicinska fakulteten och undervisar och handleder studenterna på programmet i informationssökning. 

Jag är även kontaktbibliotekarie för centrala länsdelen av Region Östergötland samt Universitetssjukhuset och undervisar och handleder i regionens medicinska informationsportal EiRA.