Bibliotekets undervisning

I dag ställs allt större krav på att kunna söka, sålla och värdera information i såväl studier, yrkesliv som i samhället överlag. Bibliotekets undervisning hjälper till att rusta LiU:s studenter inför dessa utmaningar.

Bibliotekets undervisning tar upp områden som informationssökning, källkritik, vetenskaplig publicering, referenshantering och antiplagiering/akademisk hederlighet. I nära samarbete med kursansvariga lärare vid LiU bidrar bibliotekets undervisare till att förbereda studenter för att de krav som ställs på dem både i samband med deras utbildning liksom i kommande yrkesliv. 

Att lyckas med examensarbeten och liknande uppgifter ställer krav på goda förmågor i informationssökning. Bibliotekets undervisning ger redskapen för att kunna navigera bland och hitta vetenskapliga källor och andra relevanta informationsresurser.

Att kunna värdera information och att ha kunskaper om hur man på ett korrekt sätt refererar källor, och därmed undviker att plagiera, är andra centrala delar i bibliotekets undervisning. 

Biblioteket erbjuder också introduktioner till referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote, som underlättar hanteringen av referenser i akademiska texter.

Boka undervisning med biblioteket Visa/dölj innehåll

Som lärare vid LiU är du välkommen att vända dig till biblioteket för att få undervisning för dina studenter.

Vår undervisning för LiU-studenter, inklusive doktorander, debiteras ej.

Vi planerar gärna undervisningen i samråd med dig så att den kommer in vid ett lämpligt och relevant kursmoment.

Vi kan erbjuda undervisning i många olika former och skräddarsy upplägget efter behov.

Undervisningspassen kan exempelvis läggas upp som:

Workshop i datasal  
Föreläsning 
Active Learning Classroom, ALC 
Resurstillfällen 
Digitala lärmiljöer som antiplagieringsguiden NoPlagiat och filmer

Boka undervisningen för din grupp i god tid, helst i samband med schemaremissen och minst tre veckor före planerad undervisning. 

Använd detta formulär: 
Boka undervisning från biblioteket

Undervisning för doktorander och för externa grupper Visa/dölj innehåll

Undervisning för doktorander

Vi erbjuder seminarier och workshops om informationssökning, publicering, sökstrategier, citeringsdatabaser, publicering och open access för doktorander.

Undervisning för externa student- och elevgrupper

Biblioteket kan erbjuda dig som extern utbildningsanordnare, utanför LiU, att låta dina elever/studenter ta del av en föreläsning om informationssökning och källkritik, till exempel inför ett större skrivuppgift. Detta debiteras då med 1800 SEK/timme.
 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterat Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll