I dag ställs allt större krav på att kunna söka, sålla och värdera information i såväl studier, yrkesliv som i samhället överlag. Bibliotekets undervisning hjälper till att rusta LiU:s studenter inför dessa utmaningar.

Examensarbeten och andra studieuppgifter kräver goda förmågor i informationssökning. Bibliotekets undervisning ger studenter redskapen för att kunna navigera bland olika sökverktyg samt hitta vetenskapliga källor och andra relevanta informationsresurser.

Att kunna värdera information och ha kunskaper om hur man på ett korrekt sätt refererar till sina källor, och därmed undviker att plagiera, är andra centrala inslag i bibliotekets undervisning. Biblioteket erbjuder också introduktioner till referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote, som underlättar hanteringen av referenser när man skriver akademiska texter.

I nära samarbete med kursansvariga lärare vid LiU bidrar bibliotekets undervisare till att förbereda studenter för de krav som ställs på dem både i samband med deras utbildning liksom i kommande yrkesliv.

Biblioteket ger även undervisning för doktorander vid LiU.

Handledning för studenter och anställda

Biblioteket erbjuder också individuell handledning i informationssökning för studenter när det är dags att skriva uppsats. Som uppsatsskrivande student kan man boka en tid via studentintranätet, Liunet student.

Forskare och doktorander vid LiU kan också boka sökhjälp från biblioteket, exempelvis i samband med att de ska göra en inventering av tidigare forskning eller en systematisk litteraturöversikt.

Bibliotekets undervisning i siffror

1190 timmar

Antal undervisningstimmar 2023

10 678 deltagare

Antal deltagare i bibliotekets undervisning 2023

409 tillfällen

Antal handledningstillfällen 2023

Undervisning för externa grupper

Utbildningsanordnare utanför Linköpings universitet som vill låta sina elever eller studenter ta del av en föreläsning om informationssökning och källkritik, till exempel inför en större skrivuppgift, är välkomna att kontakta oss: biblioteket@liu.se

Sådana undervisningstillfällen debiteras enligt bibliotekets gällande taxa för undervisning för externa kunder: 

Bibliotekets prislista

Koordinatorer för undervisning

Relaterat