I dag ställs allt större krav på att kunna söka, sålla och värdera information i såväl studier, yrkesliv som i samhället överlag. Bibliotekets undervisning hjälper till att rusta LiU:s studenter inför dessa utmaningar.

Examensarbeten och andra studieuppgifter kräver goda förmågor i informationssökning. Bibliotekets undervisning ger studenter redskapen för att kunna navigera bland olika sökverktyg samt hitta vetenskapliga källor och andra relevanta informationsresurser.

Att kunna värdera information och ha kunskaper om hur man på ett korrekt sätt refererar till sina källor, och därmed undviker att plagiera, är andra centrala inslag i bibliotekets undervisning. Biblioteket erbjuder också introduktioner till referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote, som underlättar hanteringen av referenser när man skriver akademiska texter.

I nära samarbete med kursansvariga lärare vid LiU bidrar bibliotekets undervisare till att förbereda studenter för de krav som ställs på dem både i samband med deras utbildning liksom i kommande yrkesliv.

Biblioteket erbjuder också undervisning för doktorander vid LiU.

Undervisning för externa grupper

Utbildningsanordnare utanför LiU som vill låta sina elever eller studenter ta del av en föreläsning om informationssökning och källkritik, till exempel inför en större skrivuppgift, är välkomna att kontakta oss. Sådana undervisningstillfällen debiteras enligt bibliotekets gällande taxa för undervisning för externa kunder.

Bibliotekets prislista

Kontakt

biblioteket@liu.se

Koordinator för undervisning

Relaterat