Presentation

Tillsammans med Anna Karin Malmborg delar jag uppdraget som funktionsansvarig för undervisning och kontaktbibliotekarieskap vid universitetsbiblioteket. Det innebär att vi ansvarar för samordning, uppföljning och utveckling inom dessa områden, tillsammans med bibliotekets engagerade och duktiga undervisare.

Min arbetsplats finns på Medicinska biblioteket, där jag även är en del av UB:s team för undervisning riktad till Medicinska fakultetens studenter. Inom teamet ansvarar vi  för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information samt referenshantering och antiplagiering. Vårt mål är att utrusta  varje student  med verktyg för informationssökning inom medicin, vård och hälsa.


Kontakta mig när du som lärare vid LiU vill veta hur bibliotekets undervisare på olika sätt kan stötta dig och dina lärarkollegor i att stärka studenters informationskompetens och deras förmåga att undvika plagiering.

Välkommen att höra av dig!