Publikationer

2021

2020

Dimitris Michailakis, Jenny Gillingsjö, Anna Olaison (2020) Tolkande innehållsanalys Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, s. 129-141

2018

Undervisning

Relaterat innehåll