Fotografi av Jens Trosell

Jens Trosell

Administrativ chef, Avdelningschef, Enhetschef

Som administrativ chef är min uppgift att aktivt stödja prefekten i uppdraget att leda och styra institutionen..

Presentation

Jag leder och samordnar den administrativa verksamheten vid institutionen och är även avdelningschef för avdelningen för Verksamhetsstöd.

Detta innebär att jag är ansvarig för att säkerställa att institutionen har fungerande administrativa processer inom nedanstående områden:

 • Ekonomi
 • HR/personal
 • Arbetsmiljö
 • Infrastrukturhantering som lokalfrågor, möbelhantering mm
 • Information/kommunikation
 • Inköp och upphandling
 • Diarie-, arkivhantering
 • Utbildning
 • Forskning
 • Forskarutbildning
 • Övriga administrativa processer och rutiner