Presentation

Jag leder och samordnar den administrativa verksamheten vid institutionen och är även avdelningschef för avdelningen för Verksamhetsstöd.

Detta innebär att jag är ansvarig för att säkerställa att institutionen har fungerande administrativa processer inom nedanstående områden:

 • Ekonomi
 • HR/personal
 • Arbetsmiljö
 • Infrastrukturhantering som lokalfrågor, möbelhantering mm
 • Information/kommunikation
 • Inköp och upphandling
 • Diarie-, arkivhantering
 • Utbildning
 • Forskning
 • Forskarutbildning
 • Övriga administrativa processer och rutiner