Fotografi av Jiajun Qin

Jiajun Qin

Postdoktor

Publikationer

2023

Jiajun Qin, Yang Tang, Jia Zhang, Tangyao Shen, Max Karlsson, Tiankai Zhang, Weidong Cai, Lei Shi, Wei-Xin Ni, Feng Gao (2023) From optical pumping to electrical pumping: the threshold overestimation in metal halide perovskites Materials Horizons, Vol. 10, s. 1446-1453 Vidare till DOI
Y. Pei, Jiajun Qin, A. R. Yu, R. C. Yi, X. X. Yu, S. B. Liu, C. Q. Zhu, G. R. Zhu, X. Y. Hou (2023) A specialized partial discretized optimization algorithm for SLL suppression in FSS design AIP Advances, Vol. 13, Artikel 085302 Vidare till DOI
Max Karlsson, Jiajun Qin, Kaifeng Niu, Xiyu Luo, Johanna Rosén, Jonas Björk, Lian Duan, Weidong Xu, Feng Gao (2023) Role of chloride on the instability of blue emitting mixed-halide perovskites FRONTIERS OF OPTOELECTRONICS, Vol. 16, Artikel 37 Vidare till DOI
Jia Zhang, Jiajun Qin, Weidong Cai, Yipeng Tang, Huotian Zhang, Tong Wang, Artem Bakulin, Bin Hu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Transport Layer Engineering Toward Lower Threshold for Perovskite Lasers Advanced Materials, Vol. 35, Artikel 2300922 Vidare till DOI
Heyong Wang, Zhan Chen, Fuyu Tian, Guanhaojie Zheng, Hongguang Wang, Tiankai Zhang, Jiajun Qin, Xingyu Gao, Peter A. van Aken, Lijun Zhang, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Impacts of the Lattice Strain on Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Energy Materials, Vol. 13, Artikel 2202185 Vidare till DOI