Fotografi av Joakim Holmberg

Joakim Holmberg

Universitetslektor

Jag undervisar i mekanik och muskuloskelettär biomekanik samt forskar inom biomekanik med finita element och muskuloskelettära simuleringar. Mina huvudämnen är ortopedisk biomekanik samt skidåkning för personer med och utan funktionsnedsättning.

Presentation

Jag forskar inom biomekanisk simulering. Mitt fokus är främst skidåkning och utveckling av medicintekniska implantat. Exempelvis har jag visat att högsta verkningsgrad inte nödvändigtvis leder till bästa prestation i längdskidåkning. Det visar på vikten av tränings- och tävlingsstrategier för längdskidåkare.

Vidare forskar jag på potentialen av biomekaniska simuleringar för att utveckla individanpassade medicinska implantat, för att försöka förbättra patienters livskvalitet som att utföra vanliga dagliga aktiviteter: Gång i trappor och att kunna ställa sig upp ifrån en stol.

Utöver min egen forskning är jag styrelseledamot i Swedish Society of Biomechanics (www.swebiomech.org) och handleder doktorander. Exempelvis medverkande jag i några studier vid Vintersportcentrum i Östersund där jag hjälpte dåvarande doktoranden Marie Ohlsson att undersöka nya lösningar för skidåkning inom parasporten. Hur ska en sit-ski se ut för att förbätta prestationen, men samtidigt vara så skonsam som möjligt mot kroppen?

För närvarande hjälper jag doktoranden Jonas Enqvist vid GIH och Svenska Skidförbundet att undersöka när en alpin skidåkare kan återgå till träning och tävling efter skada. Kan vi med hjälp av simulering se när styrka och balans är tillräckliga för återgång till idrott?

Mitt arbete visar hur forskning kan leda till praktiska lösningar som förbättrar både atleters prestationer och patienters hälsa, vilket också visar på potentialen av biomekaniska studier.

Undervisning

Muskuloskelettär biomekanik och rörelseapparaten, 6 hp (TMME67)

Kursen syftar till att från ett mekaniskt/matematiskt perspektiv, med tillämpning av ingenjörsmässiga principer, ge förståelse för vilka belastningar rörelseapparaten utsätts vid såväl dagliga aktiviteter som vid mer fysiskt krävande aktiviteter. Detta ger kunskap för att kunna ta hänsyn till människan och interaktion med omgivningen, exempelvis vid produktutveckling. 
Kurskod och länk (studieinfo.se): TMME67

Mekanik fk, 6 hp (TMMI71)

Kursen syftar till att ge den studerande förtrogenhet med de grundläggande lagarna i den klassiska mekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa lagarna på konkreta mekaniska problem. Kursen ger också en introduktion till modellering och simulering av mekaniska system med hjälp av ändamålsenlig programvara.
Kurskod och länk (studieinfo.se): TMMI71

Publikationer

2023

Håkan Andersson, Joakim Holmberg, Kjell Simonsson, Daniel Hilding, Mikael Schill, Daniel Leidermark (2023) Simulation of wear in hydraulic percussion units using a co-simulation approach International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 43, s. 265-281 Vidare till DOI

2022

Marie Lund Ohlsson, Jonas Danvind, Joakim Holmberg (2022) Estimation of muscular metabolic power in two different cross-country sit-skiing sledges using inverse-dynamics simulation Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, Vol. 9 Vidare till DOI

2021

Håkan Andersson, Joakim Holmberg, Kjell Simonsson, D. Hilding, M. Schill, T. Borrvall, E. Sigfridsson, Daniel Leidermark (2021) Simulation of leakage flow through dynamic sealing gaps in hydraulic percussion units using a co-simulation approach Simulation (San Diego, Calif.), Vol. 111, Artikel 102351 Vidare till DOI

2018

Marie Lund Ohlsson, Jonas Danvind, Joakim Holmberg (2018) Shoulder and Lower Back Joint Reaction Forces in Seated Double Poling Journal of Applied Biomechanics, Vol. 34, s. 369-376 Vidare till DOI

2016

Marie Lund Ohlsson, Marko S. Laaksonen, Joakim Holmberg (2016) Evaulation of two sitting positions in Cross-Country Sit-Skiing Abstract book of the 7th International Congress on Science and skiing

Forskning

Nyheter

Organisation