Fotografi av Joel Davidsson

Joel Davidsson

Postdoktor

Presentation

Mitt huvudprojekt är att studera och identifiera så många defekter som möjligt i kiselkarbid. I ett sidoprojekt skriver jag en kod som utför beräkningar av orbitalfri täthetsfunktionalsteori med hjälp av finita elementmetoden.

Defekter inom kiselkarbid

Kiselkarbid (SiC) är ett intressant material. Det är en blandning av kisel och kol som, i vissa avseenden, får de bästa egenskaperna från båda ämnena: diamantens hårdhet och värmetålighet med kisels strömledningsförmåga.

När man producerar kiselkarbid kan det uppstå defekter i materialet. Flertalet av dessa defekter är okända.

I min forskning ska jag kartlägga så många defekter som möjligt med hjälp av teoretiska beräkningar. Detta ska förhoppningsvis hjälpa till i tillämpningar som använder kiselkarbid för att antingen skapa önskade defekter, eller eliminera oönskade defekter.

OF-DFT

I ett sidoprojekt skriver jag en kod för att utföra beräkningar inom orbitalfri täthetsfunktionalteori (orbital-free density functional theory) med hjälp av finita elementmetoden. Förhoppningen är att det ska kunna ge grova, men snabba, uppskattningar till olika materials formeringsenergier. Vi vill, med andra ord, visa om en sammansättning av atomer är stabil eller inte, vilket underlättar när man letar efter nya material.

Publikationer

2022

Joel Davidsson, Rohit Babar, Danial Shafizadeh, Ivan Gueorguiev Ivanov, Viktor Ivády, Rickard Armiento, Igor A. Abrikosov (2022) Exhaustive characterization of modified Si vacancies in 4H-SiC Nanophotonics, Vol. 11, s. 4565-4580 Vidare till DOI

2021

Joel Davidsson, Viktor Ivády, Rickard Armiento, Igor A. Abrikosov (2021) ADAQ: Automatic workflows for magneto-optical properties of point defects in semiconductors Computer Physics Communications, Vol. 269, Artikel 108091 Vidare till DOI
Joel Davidsson (2021) Color Centers in Semiconductors for Quantum Applications: A High-Throughput Search of Point Defects in SiC

2020

Joel Davidsson (2020) Theoretical polarization of zero phonon lines in point defects Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 32, Artikel 385502 Vidare till DOI
Joel Davidsson, Viktor Ivády, Rickard Armiento, Takeshi Ohshima, Son Tien Nguyen, Adam Gali, Igor Abrikosov (2020) Correction: Identification of divacancy and silicon vacancy qubits in 6H-SiC (vol 114, 112107, 2019) Applied Physics Letters, Vol. 116, Artikel 059901 Vidare till DOI

Publikationer

2022

Joel Davidsson, Rohit Babar, Danial Shafizadeh, Ivan Gueorguiev Ivanov, Viktor Ivády, Rickard Armiento, Igor A. Abrikosov (2022) Exhaustive characterization of modified Si vacancies in 4H-SiC Nanophotonics, Vol. 11, s. 4565-4580 Vidare till DOI

2021

Joel Davidsson, Viktor Ivády, Rickard Armiento, Igor A. Abrikosov (2021) ADAQ: Automatic workflows for magneto-optical properties of point defects in semiconductors Computer Physics Communications, Vol. 269, Artikel 108091 Vidare till DOI
Joel Davidsson (2021) Color Centers in Semiconductors for Quantum Applications: A High-Throughput Search of Point Defects in SiC

Komponenttitel