Presentation

Mitt huvudprojekt är att studera och identifiera så många defekter som möjligt i kiselkarbid. I ett sidoprojekt skriver jag en kod som utför beräkningar av orbitalfri täthetsfunktionalsteori med hjälp av finita elementmetoden.

Defekter inom kiselkarbid

Kiselkarbid (SiC) är ett intressant material. Det är en blandning av kisel och kol som, i vissa avseenden, får de bästa egenskaperna från båda ämnena: diamantens hårdhet och värmetålighet med kisels strömledningsförmåga.

När man producerar kiselkarbid kan det uppstå defekter i materialet. Flertalet av dessa defekter är okända.

I min forskning ska jag kartlägga så många defekter som möjligt med hjälp av teoretiska beräkningar. Detta ska förhoppningsvis hjälpa till i tillämpningar som använder kiselkarbid för att antingen skapa önskade defekter, eller eliminera oönskade defekter.

OF-DFT

I ett sidoprojekt skriver jag en kod för att utföra beräkningar inom orbitalfri täthetsfunktionalteori (orbital-free density functional theory) med hjälp av finita elementmetoden. Förhoppningen är att det ska kunna ge grova, men snabba, uppskattningar till olika materials formeringsenergier. Vi vill, med andra ord, visa om en sammansättning av atomer är stabil eller inte, vilket underlättar när man letar efter nya material.

Publikationer

2022

2021

2020

Publikationer

2022

2021

Komponenttitel