Presentation

Jag är sociolog och intresserar mig för frågor som rör arbete och arbetslöshet, identitets- och meningsskapande, välfärds- och hälsopolitik. Jag undervisar på olika program och kurser.

Forskningsgrupper

Arbete och arbetsliv

Sociologisk teori och metod

Forskningsprojekt

Arbete och identitet

Hemmasittarna framför datorn

Publikationer Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll