Fästingburna infektioner - interaktion mellan fästing, patogen och människa

Fästingburna infektioner ökar i Sverige och i norra hemisfären, och ställer därmed krav på sjukvården och förutsätter goda kunskaper i utredning, handläggning och behandling av fästingbitna personer med allehanda symtom. Dessutom finns ett stort behov av evidensbaserad information till allmänheten, så att oro, icke-önskvärt beteende, felaktig utredning och behandling kan förebyggas.

Jag är intresserad av fästingburna infektioner, med särskilt fokus på interaktionen mellan fästingen, patogenerna som överförs av fästingar och värden (den bitna personen) ur ett epidemiologiskt, immunologiskt och kliniskt perspektiv. Därtill bedriver jag även klinisk forskning om covid-19.

Jag disputerade 2011 om kliniska och immunologiska aspekter av Lyme borrelios och har sedan dess fortsatt med forskning i samarbete med kollegor från doktorandtiden, men även initierat många nya samarbeten både nationellt och internationellt.

Jag är delaktig i STING-studien som pågick under åren 2006–2015, och i vilken mer än 10 000 fästingar, som bitit människa, och blodprover och enkäter från mer än 5000 studiepersoner insamlats i en stor biobank. Detta omfattande och geografiskt värdefulla material analyserar vår forskargrupp translationellt med fokus på epidemiologi, etiologi, diagnostik, co-infektioner, klinisk presentation, immunologiska markörer mm, där ett stort nätverk av både nationella och internationella forskare deltar.

Dessutom är jag ansvarig för AxBioTick-studien, som bedrivs på Åland, som är ett endemiskt område för fästingburna infektioner och där jag har ett mångårigt och välfungerande samarbete med en forskargrupp med translationell kompetens. I denna studie kartlägger vi vad som händer immunologiskt i huden efter ett fästingbett och vilka patogener som överförs till människa samt vilken effekt de har på vårt immunförsvar och vilka symtom och sjukdomar som uppstår. Ytterligare ett flertal forskningsprojekt planeras för att studera förekomst av olika fästingburna infektioner hos den åländska befolkningen.

Sedan pandemins start har jag tillsammans med flera medarbetare vid LiU initierat en klinisk observationsstudie om immunförsvar, immunitet och virusinfektivitet hos patienter med covid-19. Studieinklusionen sker vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Ryhov i Jönköping, medan de laborativa delarna av studien sker vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Region Östergötland och Avdelningen för Molekylär virologi, LiU.

Mer om mig
Jag undervisar och examinerar vid Läkarutbildningen, där jag föreläser om Fästingburna infektioner och CNS-infektioner, vilka bägge är mina ansvarsområden på Infektionskliniken i Östergötland. Jag handleder även läkarstudenter i forskningsprojekt under utbildningen. Sedan juni 2020 är jag adjungerad universitetslektor vid LiU och kurskoordinator för Läkarutbildningen kurs 10, studieort Norrköping.

Därutöver har jag gemensam föreläsning på två SK-kurser (Sepsis och Neurointensivvård) med Martin Nilsson från Neurokirurgiska kliniken i Linköping.

Jag vidareutbildar även sjuksköterskor inom Infektionsmedicin, AT- och ST-läkare inom mina intresseområden samt bakjourer inom anestesi och intensivvård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Jag deltar i programgruppen för Nationellt vårdprogram om bakteriella respektive virala CNS-infektioner inom Svenska Infektionsläkarföreningen.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Peer-review granskade originalartiklar

 1. Sjöwall J, Carlsson A, Vaarala O, Bergström S, Ernerudh J, Forsberg P, Ekerfelt C. Innate immune responses in Lyme borreliosis: enhanced tumour necrosis factor-alpha and interleukin-12 in asymptomatic individuals in response to live spirochetes. Clin Exp Immunol. 2005:141(1):89–98. Vidare till DOI
 2. Aalto A, Sjöwall J, Davidsson L, Forsberg P, Smedby Ö. Brain magnetic resonance imaging does not contribute to the diagnosis of chronic neuroborreliosis. Acta Radiologica 2007:48:8. Vidare till DOI
 3. Sjöwall J, Fryland L, Nordberg M et al. Decreased Th1-type inflammatory cytokine expression in the skin is associated with persisting symptoms after treatment of erythema migrans. PLoS ONE 2011:6(3):e18220. Vidare till DOI
 4. Sjöwall J, Ledel A, Ernerudh J, Ekerfelt C, Forsberg P. Doxycycline-mediated effects on persistent symptoms and systemic cytokine responses post-neuroborreliosis: a randomized, prospective, cross-over study. BMC Infect Dis. 2012:12(1):186. Vidare till DOI
 5. Lindblom P, Wilhelmsson P, Fryland L, Sjöwall J, Haglund M, Matussek A, Ernerudh J, Vene S, Nyman D, Andreassen A, Forsberg P, Lindgren PE. Tick-borne encephalitis virus in ticks detached from humans and follow-up of serological and clinical response. Ticks Tick Borne Dis 2014:5(1):21-8. Vidare till DOI
 6. Lindblom P, Wilhelmsson P, Fryland L, Matussek A, Haglund M, Sjöwall J, Vene S, Nyman D, Forsberg P, Lindgren PE. Factors determining immunological response to vaccination against tick-borne encephalitis virus in older individuals. PLoS ONE 2014:9(6):e100860. Vidare till DOI
 7. Ramezani A, Nägga K, Hansson O, Lönn J, Sjöwall J, Katoozian F, Mansouri S, Nayeri F. Hepatocyte growth factor in cerebrospinal fluid differentiates community-acquired or nosocomial septic meningitis from other causes of pleocytosis. Fluids Barriers CNS 2015:12:22. Vidare till DOI
 8. Skogman BH, Sjöwall J, Lindgren PE. The NeBoP score - a clinical prediction test for evaluation of children with Lyme Neuroborreliosis in Europe. BMC Pediatr 2015:15:214. Vidare till DOI
 9. Wilhelmsson P, Fryland L, Lindblom P, Sjöwall J et al. A prospective study on the incidence of Borrelia burgdorferi sensu lato infection after a tick bite in Sweden and on the Åland Islands, Finland (2008-2009). Ticks Tick Borne Dis 2016:7(1):71-9. Vidare till DOI
 10. Lindblom A, Wallménius K, Sjöwall J et al. Prevalence of Rickettsia spp. in Ticks and Serological and Clinical Outcomes in Tick-Bitten Individuals in Sweden and on the Åland Islands. PLoS ONE 2016:11(11):e0166653. Vidare till DOI
 11. Ocias L, Wilhelmsson P*, Sjöwall J* (shared 2nd place) et al., Emerging tick-borne pathogens in the Nordic countries: a clinical and laboratory follow-up study of high-risk tick-bitten individuals. Ticks and Tick-Borne Dis (Epub ahead of print) Vidare till DOI
 12. Appelgren D, Enocsson H, Skogman BH, Nordberg M, Perander L, Nyman D, Nyberg C, Muñoz LE, Sjöwall C, Sjöwall J. Neutrophil extracellular traps (NETs) in the cerebrospinal fluid of children and adults with central nervous system infections. Cells (submitted). Vidare till DOI
 13. Gyllemark P, Wilhelmsson P, Elm C, Johansson M, Tjernberg I, Lindgren P-E, Henningsson A, Sjöwall J. Infections caused by emerging tick-borne pathogens in the central nervous system of patients in an endemic region of Sweden (submitted, under revision in TTBDis).
 14. Ewa Berglin, Aladdin J Mohammad, Johanna Dahlqvist, Linda Johansson, Catharina Eriksson, Johanna Sjöwall, Solbritt Rantapää Dahlqvist. Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies predate symptom onset of ANCA-associated vasculitis. A case-control study. Submitted to Rheumatology.
 15. Henningsson AJ, Aase A, Bavelaar H, Flottorp S, Forsberg P, Kirkehei I, Lövmar M, Nilsson K, Nyman D, Ornstein K, Sjöwall J, 12, Skogman BH, Tjernberg I, Aaberge I. Laboratory Methods for Diagnosis of Tick-borne Diseases in Humans: a Systematic Review of Clinical Evaluations. Submitted to Frontiers in Public Health, section Infectious Diseases.

Min forskningVisa/dölj innehåll

Samarbete - nätverk - uppdragVisa/dölj innehåll

Projektsamarbete

Region Östergötland
• Per-Eric Lindgren
• Peter Wilhelmsson
• Åsa Nilsdotter-Augustinsson
• Sofia Nyström
• Maria Hjorth
• Marie Larsson
• Marie Hagbom
• Johan Nordgren
• Lennart Svensson
• Jan Ernerudh
• Pia Forsberg
• Katharina Tiefenböck-Hansson

Region Jönköpings län
• Anna J Henningsson
• Paula Gyllemark
• Malin Lager

Region Skåne
• Katarina Ornstein

Region Dalarna
• Barbro Hedin-Skogman

Åland
• Marika Nordberg
• Nellie Carlströmer Berthén
• Susanne Olausson
• Dag Nyman
• Linda Perander
• Jessika Tikkanen
• Mathias Grumér

Holland
• Joppe Hovius
• Dieuwertje Hoornstra

Slovenien
• Franc Strle
• Dasa Stupica

Frankrike
• Nathalie Boulanger

Tyskland
• Martin Herrman
• Louis Munoz

Nätverk

 • SNÄFF, Sveriges nätverk för Fästingforskning
 • Nortick - fästingrelaterat forskningssamarbete i Norden
 • Scandtick Innovation - fästingrelaterat forskningssamarbete i Skandinavien
 • FORSS – regionalt forskningssamarbete (Linköping, Jönköping, Kalmar, Skåne)

Utbildningsuppdrag

 • Läkarutbildningen
 • Svenska Infektionsläkarföreningen
 • ST-utbildning inom infektionsmedicin och anestesiologi- och intensivvård
 • Vidareutbildning av bakjourskompetenta inom intensivvård
 • Svenska MS sällskapet (vaccinationer och infektioner hos patienter med multipel skleros)
 • Inom läkemedelsindustrin (vaccinationer och infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar)