Fotografi av Johanna Sjöwall

Johanna Sjöwall

Universitetslektor, Docent

Universitetslektor och kurskoordinator för K10 Läkarutbildningen, studieort Norrköping, Linköpings universitet. Överläkare vid Infektionskliniken i Östergötland, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Fästingburna infektioner - interaktion mellan fästing, patogen och människa

Forskningsprofilområden

Jag är intresserad av fästingburna infektioner, med särskilt fokus på interaktionen mellan fästing, patogener som överförs av fästingar och den bitna individen ur ett epidemiologiskt, mikrobiologiskt, immunologiskt och kliniskt perspektiv. Min forskning har en stark klinisk förankring och translationell profil, och bedrivs i samarbete med nationella och internationella medarbetare.

Andra forskningsområden jag bedriver forskning i är Covid-19 och infektioner associerade med immundysreglering.

Kort om mig
Jag disputerade 2011 vid LiU om kliniska och immunologiska aspekter av Lyme borrelios. 2021 blev jag docent i Infektionsmedicin vid LiU och sedan augusti 2023 har jag en förenad anställning som universitetslektor i Infektionsmedicin, LiU, och överläkare vid Infektionskliniken i Norrköping. Sedan juni 2020 är jag dessutom kurskoordinator för Läkarutbildningen kurs 10, studieort Norrköping.
Jag undervisar och examinerar vid Läkarutbildningen, särskilt om fästingburna- respektive CNS-infektioner. Jag handleder även läkarstudenter i forskningsprojekt under utbildningen. Därutöver har jag en gemensam föreläsning om bakteriella CNS-infektioner på två SK-kurser (Sepsis och Neurointensivvård) med Martin Nilsson, Neurokirurgiska kliniken i Linköping.

Jag vidareutbildar även sjuksköterskor inom Infektionsmedicin, AT- och ST-läkare inom mina intresseområden samt bakjourer inom anestesi och intensivvård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Jag är sammankallande för nationellt vårdprogram om bakteriella CNS-infektioner samt medlem i vårdprogramsgruppen för virala CNS-infektioner, Svenska Infektionsläkarföreningen.

Publikationer

För att komma till vetenskapliga publikationer, vänligen följ länken.

Mina publikationer i PubMed >>

Nyheter

Min forskning

Samarbete - nätverk - uppdrag

Projektsamarbete

Östergötland

 • Per-Eric Lindgren
 • Peter Wilhelmsson
 • Åsa Nilsdotter-Augustinsson
 • Sofia Nyström
 • Marie Larsson
 • Marie Hagbom
 • Johan Nordgren
 • Lennart Svensson
 • Charlotte Dahle
 • Jorma Hinkula
 • Fredrik Iredahl
 • Laila Hubbert
 • Chris Anderson
 • Christopher Sjöwall

Jönköping

 • Anna J Henningsson
 • Paula Gyllemark
 • Henrik Hillerdal

Kalmar

 • Ivar Tjernberg
 • Lisa Labbé Sandelin
 • Mats Haglund

Falun

 • Barbro Hedin-Skogman

Västra Götalandsregionen

 • Christine Wennerås
 • Daniel Bremell

Åland, Finland

 • Marika Nordberg
 • Nellie Carlströmer Berthén
 • Mathias Grumér

Finland

 • Jessica Tikkala
 • Pekka Hytönen
 • Elisa Kortela

Slovenien

 • Franc Strle
 • Dasa Stupica

Frankrike

 • Nathalie Boulanger

Tyskland

 • Martin Herrman

Nätverk

 • SNÄFF, Sveriges nätverk för Fästingforskning
 • Nordtick - fästingrelaterat forskningssamarbete i Norden
 • FORSS – regionalt forskningssamarbete (Östergötland, Jönköping, Kalmar)


Nationella uppdrag

 • Svenska Infektionsläkarföreningen
 • Läkemedelsverket
 • ST-utbildning (SK-kurser) inom infektionsmedicin och anestesiologi- och intensivvård
 • Svenska MS sällskapet (kompetens inom området vaccinationer och infektioner hos patienter med multipel skleros)
 • Läkemedelsindustrin (kompetens inom området vaccinationer och infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar)