Fästingburna infektioner - interaktion mellan fästing, patogen och människa

Fästingburna infektioner ökar i Sverige och i norra hemisfären, och ställer därmed krav på sjukvården och förutsätter goda kunskaper i utredning, handläggning och behandling av fästingbitna personer med allehanda symtom. Dessutom finns ett stort behov av evidensbaserad information till allmänheten, så att oro, icke-önskvärt beteende, felaktig utredning och behandling kan förebyggas.

Jag är intresserad av fästingburna infektioner, med särskilt fokus på interaktionen mellan fästingen, patogenerna som överförs av fästingar och värden (den bitna personen) ur ett epidemiologiskt, immunologiskt och kliniskt perspektiv. Därtill bedriver jag även klinisk forskning om covid-19.

Jag disputerade 2011 om kliniska och immunologiska aspekter av Lyme borrelios och har sedan dess fortsatt med forskning i samarbete med kollegor från doktorandtiden, men även initierat många nya samarbeten både nationellt och internationellt.

Jag är delaktig i STING-studien som pågick under åren 2006–2015, och i vilken mer än 10 000 fästingar, som bitit människa, och blodprover och enkäter från mer än 5000 studiepersoner insamlats i en stor biobank. Detta omfattande och geografiskt värdefulla material analyserar vår forskargrupp translationellt med fokus på epidemiologi, etiologi, diagnostik, co-infektioner, klinisk presentation, immunologiska markörer mm, där ett stort nätverk av både nationella och internationella forskare deltar.

Dessutom är jag ansvarig för AxBioTick-studien, som bedrivs på Åland, som är ett endemiskt område för fästingburna infektioner och där jag har ett mångårigt och välfungerande samarbete med en forskargrupp med translationell kompetens. I denna studie kartlägger vi vad som händer immunologiskt i huden efter ett fästingbett och vilka patogener som överförs till människa samt vilken effekt de har på vårt immunförsvar och vilka symtom och sjukdomar som uppstår. Ytterligare ett flertal forskningsprojekt planeras för att studera förekomst av olika fästingburna infektioner hos den åländska befolkningen.

Sedan pandemins start har jag tillsammans med flera medarbetare vid LiU initierat en klinisk observationsstudie om immunförsvar, immunitet och virusinfektivitet hos patienter med covid-19. Studieinklusionen sker vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Ryhov i Jönköping, medan de laborativa delarna av studien sker vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Region Östergötland och Avdelningen för Molekylär virologi, LiU.

Mer om mig
Jag undervisar och examinerar vid Läkarutbildningen, där jag föreläser om Fästingburna infektioner och CNS-infektioner, vilka bägge är mina ansvarsområden på Infektionskliniken i Östergötland. Jag handleder även läkarstudenter i forskningsprojekt under utbildningen. Sedan juni 2020 är jag adjungerad universitetslektor vid LiU och kurskoordinator för Läkarutbildningen kurs 10, studieort Norrköping.

Därutöver har jag gemensam föreläsning på två SK-kurser (Sepsis och Neurointensivvård) med Martin Nilsson från Neurokirurgiska kliniken i Linköping.

Jag vidareutbildar även sjuksköterskor inom Infektionsmedicin, AT- och ST-läkare inom mina intresseområden samt bakjourer inom anestesi och intensivvård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Jag deltar i programgruppen för Nationellt vårdprogram om bakteriella respektive virala CNS-infektioner inom Svenska Infektionsläkarföreningen.

Publikationer

För att komma till vetenskapliga publikationer, vänligen följ länken.

Mina publikationer i PubMed >>

Nyheter

Min forskning

Samarbete - nätverk - uppdrag

Projektsamarbete

Region Östergötland
• Per-Eric Lindgren
• Peter Wilhelmsson
• Åsa Nilsdotter-Augustinsson
• Sofia Nyström
• Maria Hjorth
• Marie Larsson
• Marie Hagbom
• Johan Nordgren
• Lennart Svensson
• Jan Ernerudh
• Pia Forsberg
• Katharina Tiefenböck-Hansson
• Charlotte Dahle
• Jorma Hinkula
• Christopher Sjöwall

Region Jönköpings län
• Anna J Henningsson
• Paula Gyllemark
• Malin Lager

Region Kalmar län
• Ivar Tjernberg
• Lisa Labbé Sandelin
• Mats Haglund

Region Skåne
• Katarina Ornstein

Region Dalarna
• Barbro Hedin-Skogman

Västra Götalandsregionen
• Christine Wennerås

Åland
• Marika Nordberg
• Nellie Carlströmer Berthén
• Susanne Olausson
• Dag Nyman
• Linda Perander
• Jessika Tikkala
• Mathias Grumér

Holland
• Joppe Hovius
• Dieuwertje Hoornstra

Slovenien
• Franc Strle
• Dasa Stupica

Frankrike
• Nathalie Boulanger

Tyskland
• Martin Herrman
• Louis Munoz

Nätverk

  • SNÄFF, Sveriges nätverk för Fästingforskning
  • Nortick - fästingrelaterat forskningssamarbete i Norden
  • Scandtick Innovation - fästingrelaterat forskningssamarbete i Skandinavien
  • FORSS – regionalt forskningssamarbete (Linköping, Jönköping, Kalmar, Skåne)

Utbildningsuppdrag

  • Läkarutbildningen
  • Svenska Infektionsläkarföreningen
  • ST-utbildning inom infektionsmedicin och anestesiologi- och intensivvård
  • Vidareutbildning av bakjourskompetenta inom intensivvård
  • Svenska MS sällskapet (vaccinationer och infektioner hos patienter med multipel skleros)
  • Inom läkemedelsindustrin (vaccinationer och infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar)