Johanna Gistvik

Koordinator

Jag arbetar på Internationella enheten med stöd till presumtiva studenter inför, under och efter ansökningsprocessen till LiUs internationella program. Jag är också handläggare för LiUs MFS-stipendier.

Presentation

Jag arbetar med stöd till presumtiva internationella studenter inför och under ansökningsprocessen samt även med mottagningen av de nyantagna studenterna. Som en del av LiU Experience verksamheten på Internationella enheten arbetar jag i nära samarbete med Antagningsenheten och Kommunikations- och marknadsavdelningen.
Jag är även handläggare för Minor Field Studies (MFS)-stipendierna som kontinuerligt delas ut till våra studenter.

Min avdelning