Presentation

Jag arbetar med stöd till presumtiva internationella studenter inför och under ansökningsprocessen samt även med mottagning av de nyantagna studenterna. Som en del av LiU Experience arbetar jag i nära samarbete med Antagningsenheten och Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Övriga arbetsuppgifter:

  • Uppdaterar Internationella enhetens interna sidor.

Min avdelning
Visa/dölj innehåll