Mina arbetsområden:

  • Service av lokaler, källsortering, mottagning av felanmälan och ärenden kring passerkort för campusbiblioteken i Linköping och Norrköping
  • Hantering av intern och extern post samt posthantering för fjärrlån
  • Beställning av kontorsmaterial, catering och service kring kaffemaskiner
  • Brandskyddsombud för bibliotekets lokaler på Campus Valla och brandskyddssamordnare för bibliotekets samtliga campusbibliotek
  • Ingår i bibliotekets flyttgrupp som är tillsatt för förberedelser inför nya studenthuset på Campus Valla, efter inflyttningen kommer jag att företräda biblioteket i studenthusets kommande trivselgrupp