Professor i Möbelkultur

Född 1955 i Uppsala.

Efter grundutbildning och kandidatexamen vid Stockholms universitet 1981, med konstvetenskap som huvudämne, har jag jobbat på olika museer, byggt utställningar, skrivit och hållit föreläsningar om hantverk och konsthantverk, folkkonst och allmogemiljöer – men mest om möbler.

Från mina trettio år i museivärlden tar jag med mig ett kontaktnät som gör det lätt för oss på skolan att få tillgång till museernas rika samlingar av både föremål och kunskaper.

Från museivärlden tar jag också med mitt engagemang för traditionell hantverksteknik och materialförståelse. Kunskap om detta och insikter i vad stilhistorien kan bidra med till utvecklingen av nutida design är en av hörnstenarna i skolans filosofi: Med rötterna i traditionen, skapa i samtiden med sikte på framtiden.