Samordnare inom utbildningsadministration

I mitt uppdrag som samordnare för masterprogrammet i genetisk vägledning ingår:

 • Administrativt stöd till programansvarig och kursansvariga
 • Inventering och Implementering av administrativa system och processer inför programmets uppstart ht21
 • VFU-administration
 • Kontakt med studenter samt administration av studentärenden.
 • Administrerar och diarieför studieadministrativa ärenden
 • Resultatrapportering i Ladok
 • LISAM-administratör
 • Ombokare i TimeEdit
 • Tentamenshantering (TAL och EXAM)
 • Sekreterare vid programmens möten
 • Retendo-ansvarig
 • Sammankallande och ansvarig för möten och konferenser
 • Fakturaansvarig
 • Arkivansvarig

Mina övriga uppdrag:

 • Institutionsexpert Ladok
 • Ledningsstöd till proprefekt för grundutbildning/enhetschef för UTBAD

OrganisationVisa/dölj innehåll