Fotografi av Johanna Bäcklund

Johanna Bäcklund

Enhetschef, Samordnare

Jag arbetar som utbildningssamordnare på Mastersprogrammet i Genetisk Vägledning. Jag administrerar även de fristående kurserna på BKV som inte ges tillsammans med programkurser. Utöver detta är jag institutionsexpert för Ladok på BKV.

Samordnare inom utbildningsadministration

I mitt uppdrag som samordnare för mastersprogrammet i Genetisk vägledning ingår:

 • Administrativt stöd till programansvarig och kursansvariga
 • Inventering och Implementering av administrativa system och processer under programmets uppstartsår.
 • Kontakt med studenter samt administration av studentärenden.
 • Administrerar och diarieför studieadministrativa ärenden och beslut.
 • Resultatrapportering i Ladok
 • LISAM-administratör
 • Ombokare i TimeEdit
 • Tentamenshantering (TAL och EXAM)
 • Sekreterare vid programmens möten
 • Retendo-ansvar
 • Sammankallande och ansvarig för möten och konferenser
 • Fakturaansvar
 • Arkivansvar
 • Representant för programmet i forumet ”Om Universitetstudier”
 • VFU-administratör till VFU-samordnare vid programmet

Mina övriga uppdrag:

 • Institutionsexpert Ladok (BKV)
 • Administration för Fristående kurser vid BKV

Nyheter

Organisation