Fotografi av Johanna Bäcklund

Johanna Bäcklund

Enhetschef, Samordnare

Jag är enhetschef för den utbildningsadministrativa delen av verksamhetsstödet på BKV (UTBAD).
Jag arbetar även som utbildningssamordnare för de fristående kurserna på BKV. Utöver detta är jag även tillfälligt Institutionsexpert för Ladok på BKV.

Enhetschef, UTBAD

I mitt uppdrag som enhetschef har jag ansvar för ett 20-tal medarbetare. I denna roll ansvarar jag för att bemanna upp alla de uppdrag som gäller utbildningsadministration på BKV. Jag har ett övergripande ansvar för att säkerställa att mina medarbetare har en god arbetsmiljö och tillgång till de verktyg de behöver för att kunna utför ett bra jobb med god kvalité. Jag arbetar även för ett inkluderande arbetsklimat och att ge mina medarbetare möjlighet till utveckling. Jag och mina medarbetare strävar efter att ge ett effektivt, kvalitetsmedvetet och professionellt stöd till kärnverksamheten vilket främst består av programansvariga, kursansvariga och lärare, samt även de studenter som går på våra program och fristående kurser.

Mina uppdrag:

  • Enhetschef
  • Samordnare för de fristående kurserna vid BKV
  • Institutionsexpert Ladok (BKV) - Tillfälligt.

Nyheter

Organisation