Fotografi av Johan Svenningsson

Johan Svenningsson

Universitetsadjunkt

Publikationer

2024

Johan Svenningsson (2024) Attityd till teknik: Teoretiska perspektiv på PATT-studier för att studera eleves attityder till teknik

2022

Johan Svenningsson, Gunnar Höst, Magnus Hultén, Jonas Hallström (2022) Students attitudes toward technology: exploring the relationship among affective, cognitive and behavioral components of the attitude construct International journal of technology and design education, Vol. 32, s. 1531-1551 Vidare till DOI

2020

Johan Svenningsson (2020) The Mitcham Score: quantifying students' descriptions of technology International journal of technology and design education, Vol. 30, s. 995-1014 Vidare till DOI

2019

Johan Svenningsson (2019) Carl Mitcham: Descriptions of Technology Reflections on Technology for Educational Practitioners: Philosophers of Technology Inspiring Technology Education, s. 13-24

2018

Johan Svenningsson (2018) Elevers attityder till teknik Teknikdidaktisk forskning för lärare: bidrag från en forskningsmiljö, s. 15-21