Presentation

Jonas Eliasson är måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet, och ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins avdelning för Samhällsbyggnad. Han har tidigare varit trafikdirektör i Stockholms stad (2016-2019) och professor i transportsystemanalys vid KTH (2007-2016).
 
Hans forskning handlar om utformning och utvärdering av åtgärder och investeringar i transportsystemet, med områden som samhällsekonomisk analys, kapacitetstilldelning i järnvägssystemet, prissättning och beskattning, trafikprognosmodeller, beslutsfattande i transportsektorn, acceptans för transportåtgärder och värdering av restid och förseningar. Han anlitats som expertrådgivare till ett stort antal städer, regioner och länder i frågor rörande strategisk transportplanering, hållbara transportsystem, trängselskatter och samhällsekonomiska analysmetoder.  

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Organisation Visa/dölj innehåll