Fotografi av Jonas Eliasson

Jonas Eliasson

Gästprofessor

Presentation

Jonas Eliasson är måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet, och ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins avdelning för Samhällsbyggnad. Han har tidigare varit trafikdirektör i Stockholms stad (2016-2019) och professor i transportsystemanalys vid KTH (2007-2016).
 
Hans forskning handlar om utformning och utvärdering av åtgärder och investeringar i transportsystemet, med områden som samhällsekonomisk analys, kapacitetstilldelning i järnvägssystemet, prissättning och beskattning, trafikprognosmodeller, beslutsfattande i transportsektorn, acceptans för transportåtgärder och värdering av restid och förseningar. Han anlitats som expertrådgivare till ett stort antal städer, regioner och länder i frågor rörande strategisk transportplanering, hållbara transportsystem, trängselskatter och samhällsekonomiska analysmetoder.  

Publikationer

Publikationer

Börjesson, M., Eliasson, J., Rubensson, I. (2020) Distributional effects of public transport subsidies. Forthcoming in Journal of Transport Geography. Tillgänglig som CTS Working Paper 2018:17.

 

Ait-Ali, A., Eliasson, J., Warg, J. (2020) Pricing commercial train paths based on societal costs. Transportation Research A132, 452-464(Also as VTI Working Paper 2019:2.)

 

Broman, E., Eliasson, J. (2019) Welfare effects of open-access competition on railway markets.Transportation Research A129, 72-91. (Tidigare version tillgänglig som CTS Working Paper 2018:12.)

 

Eliasson, J. (2019) Distributional effects of congestion charges and fuel taxes. Forthcoming in Vickerman and Börjesson (eds.): Encyclopedia of Transportation, Elsevier.

 

Eriksson, K., Eliasson, J. (2019) The Chicken Braess Paradox. Mathematics Magazine 92(3), 213-221.

 

Eliasson, J. (2019) Stockholms transportsystem - 45 punkter för en bättre Stockholmstrafik. Stockholm Chamber of Commerce.

 

Eliasson, J. (2019) Modeling reliability benefits.Transport Findings p. 7542, https://doi.org/10.32866/7542

 

Eliasson, J., Fosgerau, M. (2019) Cost-benefit analysis of transport improvements in the presence of spillovers, matching and an income tax. Economics of Transportation18(Länk till Working paper version)

 

Warg, J., Ait-Ali, A, Eliasson, J. (2019) Assessment of Commuter Train Timetables Including Transfers. Transportation Research Procedia 37, 11-18.

 

Börjesson, M., Eliasson, J. (2018) Should values of time be differentiated?Transport Reviews39(3), 357-375. (Tidigare version som CTS Working paper 2017:4.)

 

Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel, ownership and purchases. Economics of Transportation15, 1-15. (Tidigare version tillgänglig som CTS WP 2016:11)