Fotografi av Jonathan Nilsson

Jonathan Nilsson

Universitetslektor

Jag är intresserad av Lie-algebror och deras representationer. Speciellt arbetar jag med konstruktion och klassifikation av nya klasser av enkla moduler, både för klassiska Lie-algebror och Lie algebror av vektorfält på affina varieteter.

Publikationer

Organisation