Jag kommer främst vara involverad i studier kring implementering av skadeförebyggande träning utifrån tränares och spelares perspektiv samt smärta och läkemedelsanvändning inom idrotten. Jag arbetar sedan 2016 även som leg. fysioterapeut i primärvården i Rehab Väst. 

Om mig

CV

2016 Kandidatexamen sjukgymnastik,
  Linköpings universitet