Enheten för fysioterapi

Vi arbetar med undervisning och forskning inom fysioterapi. På enheten driver vi fysioterapeutprogrammet och kurser på avancerad nivå inom fysioterapi, se mer information via länkarna längre ned på denna sida. Vi bedriver translationell forskning med både preklinisk och klinisk inriktning, samt hur olika vårdprogram och interventioner implementeras i sjukvård och samhälle. Kopplingen mellan klinisk och akademisk verksamhet är stark.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot diagnostik, behandling och prevention av muskuloskeletala sjukdomar och skador, hjärt-kärlsjukdom, neurologisk sjukdom samt idrottsmedicin. Den prekliniska forskningen innefattar exempelvis biomekaniska studier i det rörelsevetenskapliga laboratoriet.

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Fristående kurser

Kontakt Visa/dölj innehåll

Ledning

Besöksadress Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Växthuset

Hus 511, plan 15

Campus US, Linköping

Organisation Visa/dölj innehåll