Fotografi av Justyna Jonsson

Justyna Jonsson

Studievägledare

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Studievägledning

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Min uppgift som vägledare är att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du har ett bra underlag för dina beslut. Jag fungerar som ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden.

I vägledningssamtalet kan du bland annat få hjälp med:

  • Information och vägledning om program och kurser
  • Frågor om tillgodoräknande, behörighetsbedömningar, behörighets- och urvalsregler
  • Studieplanering och individuella studieplaner
  • Information om utlandsstudier 
  • Reflektion kring studier, yrkesval, karriärmöjligheter och dina personliga förutsättningar 

Om du behöver stöd för att komma igång med studierna på ett bra sätt kan jag också hjälpa till med tips och råd om hur du planerar din tid, undviker stress, hittar motivationen och koncentrationen, tar dig an kurslitteraturen och så vidare. Studievägledaren arbetar även med att kontinuerligt följa upp studenternas studieresultat.

Studievägledaren finns här för dig om det skulle dyka upp problem under studietiden som påverkar ditt studieresultat negativt.

Studievägledaren har tystnadsplikt!

Korta texter

Studievägledare för:

  • Ämneslärarprogrammen 
  • Utlandsstudier för studenter på Lärarutbildningen

Nätverk

  • Utbildningsvetenskaps representant i samverkansgruppen för studievägledning vid LiU

Studievägledning vid lärarutbildningarna