Studievägledning vid lärarutbildningarna

Vi finns till för både dig som redan läser till lärare och för dig som funderar på att börja läsa till lärare på Linköpings universitet.

Du kan vända dig till studievägledarna för att få information och vägledning om våra olika utbildningar. Studievägledaren är en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut.

Du kan boka vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över studier, din framtid och de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser eller har frågor om studieteknik eller stödfunktioner. Studievägledare har tystnadsplikt.

Olika vägledningssamtal Visa/dölj innehåll

Korta frågor på teams/telefon

För dig som har mindre och korta frågor. Du väljer en tid, vi ringer dig. Längd: 15 minuter. Plats: digitalt

Vägledning på teams/telefon

För dig som har större frågor om utbildningssystemet eller om dina studie- och yrkesval. Längd: 45 minuter. Plats: digitalt

Vägledning på campus

För dig som har större frågor om utbildningssystemet eller om dina studie- och yrkesval. Längd 45 minuter. Plats: campus

Korta frågor på teams/telefon

För dig som har mindre och korta frågor. Du väljer en tid, vi ringer dig. Längd: 15 minuter. Plats: digitalt

Vägledning på teams/telefon

För dig som har större frågor om utbildningssystemet eller om dina studie- och yrkesval. Längd: 45 minuter. Plats: digitalt

Vägledning på campus

För dig som har större frågor om utbildningssystemet eller om dina studie- och yrkesval. Längd 45 minuter. Plats: campus

Boka tid Visa/dölj innehåll

Välkommen att boka en tid för vägledning hos oss.

Förskollärarprogrammet

Boka tid hos Jeanette Sjöström

Grundlärare i Fritidshem

Boka tid hos Marie Hedberg

Grundlärare F-3, studieort Norrköping

Boka tid hos Marie Hedberg

Grundlärare F-3, studieort Linköping

Boka tid hos Maria Sommaralm

Grundlärare 4-6

Boka tid hos Maria Sommaralm

Ämneslärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet

Boka tid hos Kristin Sjölander och Justyna Jonsson

Folkhögskollärare

Boka tid hos Maria Sommaralm

Yrkeslärare och Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Boka tid hos Monica Larsson

Speciallärare och specialpedagog

Boka tid hos Monica Larsson

Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Boka tid hos Monica Larsson

Masterprogrammet i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik

Boka tid hos Maria Sommaralm

Lärarlyftet

Boka tid hos Monica Larsson

Lärarprogrammet (antagna 2001-2010)

Lotta Lindgren

KPU

Boka tid hos Kristin Sjölander

ULV

Boka tid hos Monica Larsson

VAL

Lotta Lindgren, 013-28 20 04. 

Internationalisering

Boka tid hos Justyna Jonsson

Studievägledare Visa/dölj innehåll

Blanketter Visa/dölj innehåll

Återkomst efter avbrott eller studieuppehåll

Programkurs som fristående kurs

Ansökan till senare del av program / byte av studieort

Tillgodoräknande

Individuellt beslut

Överklagan

Lärarutbildningar och utöka behörighet Visa/dölj innehåll

Omregistrering för lärarstudenter Visa/dölj innehåll

Omregistrering behövs om du ska följa och läsa om en kurs, till exempel delta i seminarier, laborationer. Du behöver även omregistrera dig på kursen om du ska ansöka om studiemedel för de poängen som du saknar och förutsätter att du följer kursen. Omregistrering tillåts endast när kursen ges den aktuella terminen. För att kunna omregistrera sig på kurserna kontaktar lärarstudenter: uv-studadm@liu.se. Ange ditt namn, personnummer, program och kurskod.

Har du däremot bara lite rester från gamla kurser och ska komplettera dem behöver du i många fall inte omregistrera dig på kursen. Det räcker att du anmäler dig till det momentet som du saknar, till exempel salstentamen. Om det inte är möjligt att anmäla sig till examinationen via Studentportalen behöver du kontakta kursansvarig lärare/institution för den aktuella kursen.

Tillgång till Lisam

För att få tillgång till kursrummet i Lisam när du ska ta igen gamla kurser behöver du själv kontakta kursadministratör eller kursansvarig lärare/institution och be om tillträde.

VFU-kompletteringar

Mer information om dina kompletteringar gäller VFU-kurser.

Allmän studievägledning Visa/dölj innehåll