Har du frågor om lärarutbildningar? Välkommen att kontakta våra studievägledare.

Du kan vända dig till studievägledarna för att få information och vägledning om våra olika utbildningar. Studievägledaren är en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut.

Du kan boka vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över studier, din framtid och de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser eller har frågor om studieteknik eller stödfunktioner. Studievägledare har tystnadsplikt.

Olika vägledningssamtal

Korta frågor på teams/telefon

För dig som har mindre och korta frågor. Du väljer en tid, vi ringer dig. Längd: 15 minuter. Plats: digitalt

Vägledning på teams/telefon

För dig som har större frågor om utbildningssystemet eller om dina studie- och yrkesval. Längd: 45 minuter. Plats: digitalt

Vägledning på campus

För dig som har större frågor om utbildningssystemet eller om dina studie- och yrkesval. Längd 45 minuter. Plats: campus

Boka tid

Välkommen att boka en tid för vägledning hos oss.

Förskollärarprogrammet

Boka tid hos Jeanette Sjöström

Grundlärare i Fritidshem

Boka tid hos Marie Hedberg

Grundlärare F-3, studieort Norrköping

Boka tid hos Marie Hedberg

Grundlärare F-3, studieort Linköping

Boka tid hos Maria Sommaralm

Grundlärare 4-6

Boka tid hos Maria Sommaralm

Ämneslärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet

Boka tid hos Kristin Sjölander och
Justyna Jonsson

Folkhögskollärare

Boka tid hos Maria Sommaralm

Yrkeslärare

Boka tid hos Monica Larsson

Speciallärare och specialpedagog

Boka tid hos Monica Larsson

Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Boka tid hos Monica Larsson

Masterprogrammet i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik

Boka tid hos Maria Sommaralm

KPU

Boka tid hos Kristin Sjölander

ULV

Boka tid hos Monica Larsson

VAL

Lotta Lindgren, 013-28 20 04. 

Lärarlyftet

Boka tid hos Monica Larsson

Lärarprogrammet (antagna 2001-2010)

Lotta Lindgren

Internationalisering

Boka tid hos Justyna Jonsson

Studievägledare

Blanketter

Återkomst efter avbrott eller studieuppehåll

Vid avbrott eller studieuppehåll utan platsgaranti får du ansöka om återkomst inför den termin du vill komma tillbaka. Ansökan om återkomst görs senast 15 april/15 oktober terminen innan aktuell termin för återkomst. Du kan återuppta studierna i mån av plats.

Ansöka omåterkomst efter avbrott eller studieuppehåll

Programkurs som fristående kurs

Ansökan för dig som vill läsa en programkurs som fristående kurs. Antagning sker i mån av plats. Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet till aktuell kurs.

Ansöka om programkurs som fristående kurs.

Ansökan till senare del av program / byte av studieort

Du som har avklarade studier motsvarande kurser i program på LIU eller från annat lärosäte kan ansöka om antagning till senare del av program, till termin 2 eller senare termin. Antagning sker i mån av plats. Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet, samt ha tidigare studier som motsvarar den första terminens studier (eller ytterligare terminer) i det program du söker till.

Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet tar endast emot ansökningar till senare av del program från termin 3 och senare.

Ansöka till senare del av program / byte av studieort.

Tillgodoräknande

Du kan ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av de kurser eller program som du läser om du, genom studier i Sverige, utomlands eller på annat vis, har förvärvat motsvarande kunskaper och färdigheter.

Kontakta studievägledaren för den utbildning du är antagen till för mer information.

Ansökan för dig som läser eller ska läsa speciallärar- eller specialpedagogprogrammet.

Individuellt beslut

Vill du ansöka om ett individuellt beslut, till exempel ansökan om dispens?

Ansöka om individuellt beslut.

Överklagan

Vill du överklaga ditt beslut ska du skriva till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). ÖNH ska vara mottagare av brevet, men brevet ska skickas eller lämnas till Linköpings universitet.

Läs mer om hur du överklagar.

Lärarutbildningar och utöka behörighet

Omregistrering för lärarstudenter

Omregistrering behövs om du ska följa och läsa om en kurs, till exempel delta i seminarier, laborationer. Du behöver även omregistrera dig på kursen om du ska ansöka om studiemedel för de poängen som du saknar och förutsätter att du följer kursen. Omregistrering tillåts endast när kursen ges den aktuella terminen. För att kunna omregistrera sig på kurserna kontaktar lärarstudenter: uv-studadm@liu.se. Ange ditt namn, personnummer, program och kurskod.

Har du däremot bara lite rester från gamla kurser och ska komplettera dem behöver du i många fall inte omregistrera dig på kursen. Det räcker att du anmäler dig till det momentet som du saknar, till exempel salstentamen. Om det inte är möjligt att anmäla sig till examinationen via Studentportalen behöver du kontakta kursansvarig lärare/institution för den aktuella kursen.

Tillgång till Lisam

För att få tillgång till kursrummet i Lisam när du ska ta igen gamla kurser behöver du själv kontakta kursadministratör eller kursansvarig lärare/institution och be om tillträde.

VFU-kompletteringar

Mer information om dina kompletteringar gäller VFU-kurser.

Allmän studievägledning