Presentation

Jag är samordnare för forskarutbildningen vid IMH, mitt främsta mål är att vara ett stöd för forskarstuderande, handledare och forskarutbildningsstudierektor/ FUS, samt att vara en länk mellan dessa från antagning till disputation.

Du kan vända dig till mig med alla typer av frågor, men för att nämna några:

 • inrättande av forskarutbildningsplats
 • ansökan om antagning
 • boka antagningsseminarium
 • anmälan om halvtidsseminarium
 • halvtidsprotokoll
 • revidering av individuell studieplan
 • byte av handledare
 • avbrott
 • anmälan till disputation
 • tillgodoräknande av kurser och andra moment
 • aktivitet och försörjning

Även registratur (forskarutbildning) och forskningsförberedande kurser  är en del av uppdraget.

OrganisationVisa/dölj innehåll

Relaterade medarbetareVisa/dölj innehåll