Fotografi av Kajsa Bendtsen

Kajsa Bendtsen

Samordnare

I mitt uppdrag som samordnare och systemförvaltare av eISP är mitt främsta mål att vara ett stöd för forskarstuderande, handledare och forskarutbildningsstudierektor/ FUS, och även att vara länken mellan dessa från antagning till disputation.

Presentation

Som samordnare för forskarutbildningen vid HMV och systemförvaltare av eISP (elektronisk studieplan) är mitt främsta mål att vara ett stöd för forskarstuderande, handledare och forskarutbildningsstudierektor/ FUS, och även att vara länken mellan dessa från antagning till disputation.

Du kan vända dig till mig med alla typer av frågor, för att nämna några:

  • inrättande av forskarutbildningsplats
  • ansökan om antagning till forskarutbildning
  • boka startseminarium
  • anmälan om halvtidsseminarium
  • byte av handledare
  • anmälan till disputation
  • tillgodoräknande av kurser och andra moment
  • aktivitet och försörjning
  • avbrott
  • eISP frågor

Även registratur (forskarutbildning) och forskningsförberedande kurser är en del av mitt uppdrag.


Organisation