Presentation

Jag arbetar övergripande med forskarutbildning på Institutionen för medicin och hälsa i nära samarbete med institutionens forskarutbildningsstudierektor. 

Jag arbetar även med diarieföring och forskarutbildningens hemsida samt forskningsförberedande kurser.

Mina arbetsuppgifter består främst av att stötta handledare och forskarstuderande med följande:

 • inrättande av forskarutbildningsplats
 • registrator för forskarutbildningen
 • ansökningar till forskarutbildningsplats
 • antagningsseminarium
 • antagning
 • revidering av individuell studieplan
 • byte av handledare
 • avbrott
 • tillgodoräknande av kurser
 • aktivitet och försörjning
 • halvtidsseminarium

Jag administrerar följande forskarutbildningskurser:

 • Scientific Communication and Information Retrieval
 • Medical Education
 

Organisation
Visa/dölj innehåll

Relaterade medarbetare
Visa/dölj innehåll