Presentation

Som samordnare för forskarutbildningen vid HMV och systemförvaltare av eISP (elektronisk studieplan) är mitt främsta mål att vara ett stöd för forskarstuderande, handledare och forskarutbildningsstudierektor/ FUS, och även att vara länken mellan dessa från antagning till disputation.

Du kan vända dig till mig med alla typer av frågor, för att nämna några:

  • inrättande av forskarutbildningsplats
  • ansökan om antagning till forskarutbildning
  • boka startseminarium
  • anmälan om halvtidsseminarium
  • byte av handledare
  • anmälan till disputation
  • tillgodoräknande av kurser och andra moment
  • aktivitet och försörjning
  • avbrott
  • eISP frågor

Även registratur (forskarutbildning) och forskningsförberedande kurser är en del av mitt uppdrag.


Organisation