Fotografi av Karin Dahl Petersson

Karin Dahl Petersson

Förste bibliotekarie

Samordnare för Fråga biblioteket

Samordnare för informationstjänsten Fråga biblioteket

Jag är samordnare för vår digitala informationstjänst Fråga biblioteket och ansvarar för att vi som chattar med dig eller svarar på dina frågor via e-post ska leverera en så enhetlig och likvärdig service som möjligt, samt att du som tar kontakt med oss via våra digitala kanaler alltid ska få ett bra bemötande. 

Jag arbetar också med katalogisering och tjänstgör i informationsdisken på Campus Norrköpings bibliotek.