Jag är sedan 2018 ordförande i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, som driver tekniska fakultetens program inom dessa områden. Nämnden ansvarar för att utveckla programmen och säkerställa att de håller god kvalitet och hög relevans för arbetslivet.

Jag har en forskningsbakgrund inom området design och interaktionsanalys av peptider och proteiner, främst med tillämpningar inom biosensorområdet. Inom undervisningen är mina främsta bidrag en avancerad kurs i proteomik för kemiska biologer och en doktorandkurs i fluorescensspektroskopi.

Publikationer

2019

2018

2016

2015

Kortfattat CV

Anställningar

 • 2004 Postdoc, Uppsala universitet
 • 2005 Postdoc, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Frankrike
 • 2006 Forskarassistent, Linköpings universitet
 • 2011 Universitetslektor, Linköpings universitet

Utbildning

 • 2011 Docent i molekylär fysik, Linköpings universitet
 • 2003 Doktor i kemi, Linköpings universitet
 • 1999 Civilingenjör i molekylär bioteknik, Uppsala universitet

Expertis

 • Peptider
 • Biomolekylär interaktionsanalys
 • Ytplasmonresonans
 • Fluorescensspektroskopi

Publikationer

2019

2018

2016