Linköpings universitet - där människor och idéer möts och utvecklas

Dagens studenter kan bli morgondagens forskare, och dagens forskare måste vara aktiva i undervisningen för att ge studenterna den bästa kunskapen. Och kunskap måste tillämpas och användas för samhällets bästa. De studenter som lämnar oss och går ut i arbetslivet utgör ett stort och värdefullt bidrag till samhällets fortsatt goda utveckling. Kunskap är makt och universitetets roll är att bistå studenterna i deras utveckling till självständiga, tänkande och källkritiska individer.

Min kunskapsresa vid Linköpings universitet inleddes vårterminen 1971, när jag påbörjade femte terminen av mina studier till läkare. Längs vägen avlades läkarexamen, specialistläkarexamen och doktorsexamen – allt vid Linköpings universitet. Under mitt yrkesliv har jag växlat mellan uppgiften som barnläkare, forskare inom barnallergologi och lärare inom medicinska fakulteten till ledarskapsuppgifter som klinikchef och centrumchef.

Publikationer

2016

2015

CV

CV

  • Leg läkare 1974, specialist barn och ungdomsmedicin 1982, barnallergologi 1994 (Sverige), 2010 (EU).
  • Tjänstgjort som klinikchef för Barn- och ungdomsmedicinska kliniken US 1996-2002, centrumchef 2002-2004.
  • Med dr 1987, docent 1990, universitetslektor 2004, professor i pediatrik 2005.
  • Handlett 12 doktorander till disputation som huvud- eller bihandledare.
  • Som huvudsökande åtnjutit forskningsanslag från Vårdal, VR, FORMAS, FORSS, Svenska astma och allergiförbundet, Svenska celiakiförbundet samt ALF/Lua stöd.
  • Prorektor vid Linköpings universitet 2009-2017