Fotografi av Karin Mårdsjö Blume

Karin Mårdsjö Blume

Jag disputerade 1992 med avhandlingen "Människa, text, teknik" om tekniska handböcker som kommunikationsmedel vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Det blev inledningen till forskning inom olika fält, men med en gemensam ansats: Kommunikation i praktiska och professionella kontexter. Frågor om hur man når fram med kvalificerad information till breda målgrupper har stått i centrum.

Publikationer

2013

Roger Klinth, Karin Mårdsjö Blume (2013) Att bygga en akademisk professionsutbildning: utmaningar och möjligheter Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], s. 87-96

2011

Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume (2011) Att fånga elektriciteten i vardagen: Forskning om elmätare och kunskaper om el Sammanvävt: Det goda livet i vardagsforskningen, s. 71-86

2009

Karin Mårdsjö Blume, Inger Lindstedt, Christel Brost (2009) Kommunikation kring energi och vardagsfrågor

2008

Karin Mårdsjö Blume, Inger Lindstedt (2008) Mätaren kommer - vad hände?: Intervjustudie om kundernas förväntan på de nya elmätarna och deras kunskaper om el och energi.
Karin Mårdsjö Blume, Inger Lindstedt (2008) Mätaren kommer!: En studie av inforamtionen kring införandet av individuella elmätare

Publikationer

2013

Roger Klinth, Karin Mårdsjö Blume (2013) Att bygga en akademisk professionsutbildning: utmaningar och möjligheter Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], s. 87-96

2011

Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume (2011) Att fånga elektriciteten i vardagen: Forskning om elmätare och kunskaper om el Sammanvävt: Det goda livet i vardagsforskningen, s. 71-86

2009

Karin Mårdsjö Blume, Inger Lindstedt, Christel Brost (2009) Kommunikation kring energi och vardagsfrågor

Relaterat