Jag disputerade 1992 med avhandlingen "Människa, text, teknik" om tekniska handböcker som kommunikationsmedel vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Det blev inledningen till forskning inom olika fält, men med en gemensam ansats: Kommunikation i praktiska och professionella kontexter. Frågor om hur man når fram med kvalificerad information till breda målgrupper har stått i centrum.

Publikationer

2013

2011

2009

2008

Publikationer

2013

2011

2009

Relaterat