Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)

NATDID

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund. 

Forskning

Att undervisa med digitala verktyg i matematik och naturvetenskap

Ulrika Ryan på FobasNT 18.

 Om programmering

Ulrika Ryan på FobasNT 18.

FobasNT-18

Nyheter

Kalendarium

13 september 2018

Kvalitet i kompetensutveckling – Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning

kl. 12.00 – 13.00 Norrköping 

Workshopen riktar sig till alla aktörer som på något vis arbetar med skolutveckling eller lärarfortbildning inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och/eller matematik.

Kontakt

Mer om NATDID

Kontakt

NATDID på Facebook och Twitter