Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

Kort om oss

Forskning kan ge nya perspektiv, inspiration och idéer i undervisningen. Forskning kan även problematisera och ifrågasätta, och det kan vara något att stötta sig mot och ge argument i didaktiska val.

NATDID vill göra forskning och beprövad erfarenhet mer tillgänglig för personer som arbetar i förskola/skola. Vi lyfter fram forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik, från förskola till gymnasium. Läs mer på sidan För undervisning i menyn. En viktig del i vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för relationsbygge mellan skol- och forskarvärlden. Läs mer om detta på sidan Samtal mellan lärare och forskare. Mer djupgående resurser inom ämnesdidaktisk forskning som vår skriftserie hittar du på sidan Fördjupa dig. Där ger vi också forskarporträtt och listar andra resurscentrum och relevanta aktörer på området.

Utveckla undervisningen med stöd av tematisk analys – steg för steg

När man i förskola/skola planerar och utvecklar undervisning är en förutsättning att det genomförs på en vetenskaplig grund. Vad innebär det och hur kan man göra det på ett konkret sätt?

I denna video beskriver vi hur man med stöd av tematisk analys kan utveckla undervisningen på ett systematiskt och kontinuerligt sätt. Den tematiska analysen hjälper till att sätta fokus på vad som sker i undervisningen, när det sker och varför det sker. Vi förklarar hur man steg för steg kan använda tematisk analys och ta stöd av forskning. Det kan fördjupa förståelsen för arbete på vetenskaplig grund och bidra till att utveckla ny kunskap.

Bli uppdaterad på aktuell forskning om naturvetenskap- och teknikundervisning

Lärare med elever.
  Peter Holgersson AB

Prenumerera på NATDID:s nyhetsbrev

6 gånger per år skickar vi ut ett digitalt nyhetsbrev fullmatat med tips på forskning och lärares erfarenheter inom naturvetenskap- och teknikundervisning, från förskola till gymnasium.

Varje nyhetsbrev samlar information och resurser på ett visst tema inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Läs till exempel om hur modeller och representationer kan bidra i klassrummet, hur språk kan utvecklas från vardagsspråk till ett naturvetenskapligt språkbruk och hur didaktiska verktyg kan utveckla undervisningen.
Börja prenumerera
Läs vårt senaste brev

Ta hjälp av forskning i din undervisning

En lärare sitter på huk utomhus och håller i en bok. Runt läraren sitter barn i vinterkläder och lyssnar till läraren.
  Peter Holgersson AB

Ett stöd i arbetet

NATDID vill underlätta för lärare att hitta och använda sig av forskning i sin skolundervisning. Läs våra texter som sammanfattar och lyfter fram ämnesdidaktisk forskning och ger reflektioner från praktiken. Läs också om studier utförda av framtida lärare, som vunnit NATDID:s pris för bästa examensarbete på lärarutbildningen inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik.

Läs mer om forskning kring skolundervisning

Samtal mellan lärare och forskare

Samtal i grupp vid bord.
  Patrick Moreau-Raquin.

Delta i NATDID:s nätverk

NATDID vill bidra till erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande mellan skolan och universitetsvärlden. Det gör vi genom att skapa fysiska och digitala mötesplatser i form av bland annat konferenser och forskarsamtal. Se kommande aktiviteter i vår kalender. Läs om våra NATDID-ambassadörer som fungerar som en regional kontakt för lärare runt om i landet, och vårt forum FobasNT23 18-19 oktober i Norrköping.

Läs mer om NATDID:s nätverk

Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund

Elev tittar i mikroskop.
  Pixabay

Fler resurser

Utforska NATDID:s skriftserie, en fördjupning inom ämnesdidaktik med fokus på kemi, teknik, fysik och biologi. Läs svenska doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter på området. Hitta också andra resurscentrum inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, skolmyndigheter och andra relevanta aktörer.

Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund

Om NATDID

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.
  Patrick Moreau-Raquin

Vårt uppdrag

NATDID vill stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning tillgänglig för dem som är verksamma i skolan. Vi vill även skapa förutsättningar för relationsbyggande mellan skola, lärarutbildning, akademi samt intressegrupper och organisationer. Läs mer om NATDID och hitta kontaktuppgifter till våra medarbetare, ambassadörer och vår styrelse.

Läs mer om NATDID

NATDID i sociala medier

NATDID är en del av

Vad vill du veta mer om?

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.
Anna Stills

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår sida och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@ibl.liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.