Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)

NATDID

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund. 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Att undervisa med digitala verktyg i matematik och naturvetenskap

Ulrika Ryan på FobasNT 18.

 Om programmering

Ulrika Ryan på FobasNT 18.

Visa/dölj innehåll

FobasNT
Visa/dölj innehåll

Nominera ett examensarbete

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik bjuder in lärosäten att nominera examensarbeten skrivna och examinerade under 2018-2019 med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas och/eller teknikens didaktik. Utifrån de nominerade bidragen kommer NATDID att välja ut två vinnande bidrag. Författarna till de vinnande bidragen erbjuds att under 20 minuter presentera sina arbeten som en del av konferensen FobasNT19.

Ladda ner inbjudan till att nominera examensarbeten

Nominera examensarbeten

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

17 oktober 2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

17 oktober 2019 kl. 09.00 - 18 oktober 2019 kl. 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Kontakt

Mer om NATDID
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

NATDID på Facebook och Twitter