Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

Kort om oss

Forskning kan ge nya perspektiv och idéer i undervisningen. Forskning kan problematisera och ifrågasätta. Det kan vara något att stötta sig mot som kan ge argument i didaktiska val. NATDID vill göra forskning och beprövad erfarenhet från hela Sverige mer tillgänglig för personer som arbetar i förskola/skola. Vi lyfter fram forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik, från förskola till gymnasium. Läs mer på sidan För undervisning i menyn. Vi vill också bidra till utbyten mellan skol- och forskarvärlden. Läs mer om det på sidan Samtal mellan lärare och forskare. Mer djupgående resurser inom ämnesdidaktisk forskning finns på sidan Fördjupa dig. 

Delta i höstens aktiviteter

Konferens FobasNT23.
  Thor Balkhed.

FobasNT i Sundsvall 30/10 och Malmö 6/11

Träffa lärare och forskare som vill utveckla undervisning i naturvetenskapsämnena och teknik, från förskola till gymnasium. Diskutera hur forskning om naturvetenskap- och teknikdidaktik kan användas i undervisning. Utbyt idéer, kunskap och erfarenheter med kollegor.

Välkommen till Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, FobasNT24. Forumet riktar sig till verksamma i förskola/skola, forskare, lärarutbildare och relaterade myndigheter och organisationer. FobasNT24 hålls den 30 oktober i Sundsvall och 6 november i Malmö. Arrangör är NATDID tillsammans med Malmö universitet, Mittuniversitetet och Skolforskningsinstitutet.

Läs mer och anmäl dig

Konferens FobasNT23.
  Thor Balkhed.

Digital skrivarworkshop 18/9 och 2/10

Jobbar du som lärare, förskollärare eller lärarutbildare och vill dela med dig av erfarenheter från undervisning i naturvetenskapsämnena eller teknik? Få stöd och verktyg i vår skrivarworkshop och publicera dina erfarenheter i NATDID:s tidskrift ATENA Didaktik.

Under workshopen arbetar vi exempelvis med syfte, disposition och språkbruk. Teori och praktiska övningar varvas. Efteråt har du möjlighet att arbeta vidare med stöd av ATENA Didaktiks redaktörer för att publicera din text. Workshopen består av två tillfällen: 18/9 och 2/10 kl. 16.00-18.00. Den hålls digitalt via Zoom och är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig

Ta hjälp av forskning i din undervisning

En lärare sitter på huk utomhus och håller i en bok. Runt läraren sitter barn i vinterkläder och lyssnar till läraren.
  Peter Holgersson AB

Ett stöd i arbetet

NATDID vill underlätta för dig som lärare att hitta och använda dig av forskning i undervisningen, från förskola till gymnasium. Läs våra texter som sammanfattar och lyfter fram forskning och lärarreflektioner från hela Sverige inom naturvetenskap- och teknikdidaktik. Läs också om studier utförda av framtida lärare, studenter som vunnit NATDID:s pris för bästa examensarbete på lärarutbildningen inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik.

Forskning som stöd i undervisning


Samtal mellan lärare och forskare

  THOR BALKHED

Delta i vårt nätverk

NATDID vill bidra till erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande mellan förskola/skola och universitetsvärlden. Det gör vi genom att skapa fysiska och digitala mötesplatser i form av bland annat konferenser och forskarsamtal. Läs om aktiviteter inom vårt Forum för foskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT). Läs även om våra NATDID-ambassadörer som fungerar som en regional kontakt för lärare runt om i landet.

NATDID:s nätverk och kalender

Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund

Elev tittar i mikroskop.
  Pixabay

Fler resurser

Se en video om hur man med stöd av tematisk analys kan utveckla undervisningen på ett systematiskt och kontinuerligt sätt. Läs porträtt av forskare, lärare och pedagoger som arbetar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Utforska NATDID:s skriftserie, en fördjupning inom ämnesdidaktik med fokus på kemi, teknik, fysik och biologi. Hitta även andra nationella resurscentrum inom naturvetenskapsämnena och teknik, skolmyndigheter och andra relevanta aktörer.

Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund

Om NATDID

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.
  Patrick Moreau-Raquin.

Vårt uppdrag

NATDID vill stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning tillgänglig för dem som är verksamma i skolan. Vi vill även skapa förutsättningar för relationsbyggande mellan skola, lärarutbildning, akademi samt intressegrupper och organisationer. Läs mer om NATDID och hitta kontaktuppgifter till våra medarbetare, ambassadörer och vår styrelse.

Mer om NATDID

Bli uppdaterad på aktuell forskning om naturvetenskaps- och teknikundervisning

Lärare med elever.
  Peter Holgersson AB

Prenumerera på NATDID:s nyhetsbrev

6 gånger per år skickar vi ut ett digitalt nyhetsbrev fullmatat med tips på forskning och lärares erfarenheter inom naturvetenskaps- och teknikundervisning, från förskola till gymnasium.

Varje nyhetsbrev samlar information och resurser på ett visst tema inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Läs till exempel om hur modeller och representationer kan bidra i klassrummet, hur språk kan utvecklas från vardagsspråk till ett naturvetenskapligt språkbruk och hur didaktiska verktyg kan utveckla undervisningen.
Prenumerera på NATDID:s nyhetsbrev
Läs vårt senaste brev


NATDID i sociala medier

NATDID är en del av

Vad vill du veta mer om?

Lågstadieelev tittar på mossa genom lupp.
  Peter Holgersson AB

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår webbplats och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.