Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

Kort om oss Visa/dölj innehåll

Forskning kan ge nya perspektiv, inspiration och idéer i skolundervisningen. Forskning kan även problematisera och ifrågasätta, och det kan vara något att stötta sig mot och ge argument i didaktiska val.

NATDID vill göra forskning och beprövad erfarenhet mer tillgänglig för personer som arbetar i skolan. Vi lyfter fram forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik, från förskola till gymnasium. Läs mer på sidan ”För undervisning” i menyn ovan. En viktig del i vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för relationsbygge mellan skolan och forskarvärlden. Läs mer om detta under ”Samtal lärare och forskare”. Mer djupgående resurser inom ämnesdidaktisk forskning som vår skriftserie hittar du under ”Fördjupa dig”. Där listar vi även andra resurscentrum och relevanta aktörer på området.

Blivande lärare prisas för examensarbeten med tydliga bidrag till läraryrket Visa/dölj innehåll

Liselotte Howard och Suzanne Bruks.
Liselotte Howard och Suzanne Bruks, vinnare 2022. Elie Khamis/Suzanne Bruks.

Vinnare av NATDID-priset

Varje år delar NATDID ut pris till två examensarbeten som skrivs på lärarprogrammen, med inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Med priset vill vi uppmärksamma studier med ett tydligt bidrag till läraryrket och hög vetenskaplig kvalitet. Liselotte Howard, en av 2022 års vinnare, har studerat språkstöttning i NO för mellanstadieelever med svenska som andraspråk. Suzanne Bruks, som också vinner pris 2022, har undersökt kemisäkerhet på grundskolor och lärares erfarenheter av säkerhetsarbetet. Läs mer om deras arbeten och resultat. Scrolla ner på sidan För undervisning för mer information om priset.

Ta hjälp av forskning i din undervisning Visa/dölj innehåll

En lärare sitter på huk utomhus och håller i en bok. Runt läraren sitter barn i vinterkläder och lyssnar till läraren.
Peter Holgersson AB

Ett stöd i arbetet

NATDID vill underlätta för lärare att hitta och använda sig av forskning i sin skolundervisning. Läs våra texter som sammanfattar och lyfter fram ämnesdidaktisk forskning och ger reflektioner från praktiken. Läs också om studier utförda av framtida lärare, som vunnit NATDID:s pris för bästa examensarbete på lärarutbildningen inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik.

Läs mer om forskning kring skolundervisning

Samtal mellan lärare och forskare Visa/dölj innehåll

Samtal i grupp vid bord.
  Patrick Moreau-Raquin.

Delta i NATDID:s nätverk

NATDID vill bidra till erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande mellan skolan och universitetsvärlden. Det gör vi genom att skapa fysiska och digitala mötesplatser i form av bland annat konferenser och forskarsamtal. Se kommande aktiviteter i vår kalender. Läs om våra NATDID-ambassadörer som fungerar som en regional kontakt för lärare runt om i landet, och vår kommande konferens 2023.

Läs mer om NATDID:s nätverk

Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund Visa/dölj innehåll

Elev tittar i mikroskop.
  Pixabay

Fler resurser

Utforska NATDID:s skriftserie, en fördjupning inom ämnesdidaktik med fokus på kemi, teknik, fysik och biologi. Läs svenska doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter på området. Hitta också andra resurscentrum inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, skolmyndigheter och andra relevanta aktörer.

Fördjupa dig i undervisning på vetenskaplig grund

Om NATDID Visa/dölj innehåll

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.
  Patrick Moreau-Raquin

Vårt uppdrag

NATDID vill stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning tillgänglig för dem som är verksamma i skolan. Vi vill även skapa förutsättningar för relationsbyggande mellan skola, lärarutbildning, akademi samt intressegrupper och organisationer. Läs mer om NATDID och hitta kontaktuppgifter till våra medarbetare, ambassadörer och vår styrelse.

Läs mer om NATDID

NATDID i sociala medier Visa/dölj innehåll

NATDID är en del av Visa/dölj innehåll

Vad vill du veta mer om? Visa/dölj innehåll

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.
Anna Stills

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår sida och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@ibl.liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.