Stickteknik och dess påverkan på AV-fisteln

Min forskning handlar om hur komplikationer i AV-fistlar, hos personer med hemodialys, kan förebyggas med hjälp av stickteknik samt hur dialysaccessen kan tas omhand med olika omvårdnadsåtgärder. 
Jag arbetar även som specialistsjuksköterska på dialysmottagningen i Motala, Njurmedicinska kliniken US Linköping.
 

Om mig

CV

2017 – Specialistsjuksköterska medicin, magisterexamen omvårdnad, Linköpings Universitet

2000 – Legitimerad sjuksköterska, kandidatexamen omvårdnad, Högskolan i Skövde

 

Publikationer

Forskning

Organisation