Forskning

Allt sedan min tid som doktorand har de flesta av mina forskningsstudier kretsat kring användandet av polariserat ljus för att undersöka strukturer på nanometerskalan. Den teknik jag oftast använder är spektroskopisk ellipsometri kombinerad med andra karakteriseringsmetoder som tex elektronmikroskopi och röntgendiffraktion. Med en ständigt tillkommande namnflora kallas strukturerna exempelvis tunnfilmer, multilager, supergitter, fotoniska kristaller, skulpterade filmer, och/eller metamaterial. I de flesta fall är de artificiellt framställda men vi har också gjort flera arbeten på lagrade strukturer i skalbaggsskal. Det bör också tilläggas att jag går igång lite extra då det handlar om aperiodiska eller kirala strukturer.
Jag leder gruppen Materialoptik. Vi bedriver grundläggande forskning men har alltid ett fokus på att finna och beskriva nya optiska fenomen som kan nyttiggöras i framtiden.

Undervisning

Jag ser min undervisning som en viktig del av mitt arbete och har därför varit involverad i en mängd kurser genom åren. På senare tid undervisar jag mest kurser relaterade till Elektromagnetism och Optik. Jag är dessutom intresserad av pedagogik och har varit engagerad i flera pedagogiska projekt. Jag arbetar också aktivt med institutionens grundutbildningsadministration.

Vad jag gör just nu

Som proprefekt gör jag en hel del administrativt arbete som jag hoppas är till gagn för de anställda på institutionen.
I min forskning studeras polarisationsegenskaper hos roterade strukturer byggda av III-nitrider. Samtidigt försöker vi utöka våra kunskaper om hur vissa skalbaggar reflekterar polariserat ljus.
Jag förbereder också min kurs i Optik inför vårterminen. Här arbetar jag med att förnya pedagogiken vilket jag tror kommer att göra ämnet (ännu mer!) intressant.

Publikationer

2023

2022

2021

Nyheter