Fotografi av Kenneth Järrendahl

Kenneth Järrendahl

Professor, Enhetschef

Forskning

Allt sedan min tid som doktorand har de flesta av mina forskningsstudier kretsat kring användandet av polariserat ljus för att undersöka strukturer på nanometerskalan. Den teknik jag oftast använder är spektroskopisk ellipsometri kombinerad med andra karakteriseringsmetoder som tex elektronmikroskopi och röntgendiffraktion. Med en ständigt tillkommande namnflora kallas strukturerna exempelvis tunnfilmer, multilager, supergitter, fotoniska kristaller, skulpterade filmer, och/eller metamaterial. I de flesta fall är de artificiellt framställda men vi har också gjort flera arbeten på lagrade strukturer i skalbaggsskal. Det bör också tilläggas att jag går igång lite extra då det handlar om aperiodiska eller kirala strukturer.
Jag leder gruppen Materialoptik. Vi bedriver grundläggande forskning men har alltid ett fokus på att finna och beskriva nya optiska fenomen som kan nyttiggöras i framtiden.

Undervisning

Jag ser min undervisning som en viktig del av mitt arbete och har därför varit involverad i en mängd kurser genom åren. På senare tid undervisar jag mest kurser relaterade till Elektromagnetism och Optik. Jag är dessutom intresserad av pedagogik och har varit engagerad i flera pedagogiska projekt. Jag arbetar också aktivt med institutionens grundutbildningsadministration.

Vad jag gör just nu

Som proprefekt gör jag en hel del administrativt arbete som jag hoppas är till gagn för de anställda på institutionen.
I min forskning studeras polarisationsegenskaper hos roterade strukturer byggda av III-nitrider. Samtidigt försöker vi utöka våra kunskaper om hur vissa skalbaggar reflekterar polariserat ljus.
Jag förbereder också min kurs i Optik inför vårterminen. Här arbetar jag med att förnya pedagogiken vilket jag tror kommer att göra ämnet (ännu mer!) intressant.

Publikationer

2024

Yi-Ling Lo, Aditya Prabaswara, Jui-Che Chang, Samiran Bairagi, Igor Zhirkov, Per Sandström, Johanna Rosén, Kenneth Järrendahl, Lars Hultman, Jens Birch, Ching-Lien Hsiao (2024) Determination of effective Ga/N ratio to control GaN growth behavior in liquid-target reactive magnetron sputter epitaxy Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 176, Artikel 108292 Vidare till DOI
Rui D. V. Fernandes, Alina Pranovich, Sergiy Valyukh, Andrea Zille, Tomas Hallberg, Kenneth Järrendahl (2024) Iridescence Mimicking in Fabrics: A Ultraviolet/Visible Spectroscopy Study BIOMIMETICS, Vol. 9, Artikel 71 Vidare till DOI
Ray-Hua Horng, Po-Hsiang Cho, Jui-Che Chang, Anoop Kumar Singh, Sheng-Yuan Jhang, Po-Liang Liu, Dong-Sing Wuu, Samiran Bairagi, Cheng-Hsu Chen, Kenneth Järrendahl, Ching-Lien Hsiao (2024) Growth and Characterization of Sputtered InAlN Nanorods on Sapphire Substrates for Acetone Gas Sensing Nanomaterials, Vol. 14, Artikel 26 Vidare till DOI

2023

Arturo Mendoza-Galvan, Olga Rubi Juarez-Rivera, Reina Araceli Mauricio-Sanchez, Kenneth Järrendahl, Hans Arwin (2023) Modular Optical Diodes for Circular Polarization Based on Glass-Supported Cellulose Nanocrystal/Polyethylene Glycol Composite Films ADVANCED PHOTONICS RESEARCH Vidare till DOI
Samiran Bairagi, Jui-Che Chang, Fu-Gow Tarntair, Wan-Yu Wu, Gueorgui Kostov Gueorguiev, Edward Ferraz de Almeida, Roger Magnusson, Kun-Lin Lin, Shao-Hui Hsu, Jia-Min Shieh, Jens Birch, Ray-Hua Horng, Kenneth Järrendahl, Ching-Lien Hsiao (2023) Formation of quaternary Zn(AlxGa1−x)2O4 epilayers driven by thermally induced interdiffusion between spinel ZnGa2O4 epilayer and Al2O3 substrate Materials Today Advances, Vol. 20, Artikel 100422 Vidare till DOI

Nyheter