Handledning och undervisning i informationssökning för forskare och forskarstuderande

Jag arbetar inom bibliotekets forskarstöd med handledning och undervisning i informationssökning för forskare och doktorander. Jag arbetar också med stöd till forskare som vill publicera Open Access(OA). 

På Campus Norrköpings bibliotek är jag engagerad i program- och utställningsverksamhet och handleder studenter i  vår informationsdisk. 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Kerstin Annerbo, Niklas Ferdinand Carlsson, Åsa Falkerby, Britt Omstedt, Josefina Syssner (2020) Wood is Good!

2019

Kerstin Annerbo, Niklas Karlsson, Åsa Falkerby, Marita Olofsson, Marie Didriksson, Britt Omstedt, Rebecka Öhrn, Jenny Aspling-Rydgren (2019) Tåg i tid(en)

Nyheter Visa/dölj innehåll