Fotografi av Kerstin Annerbo

Kerstin Annerbo

Bibliotekarie

Bibliotekarie vid Campus Norrköpings bibliotek

Handledning och undervisning i informationssökning för forskare och forskarstuderande

Jag arbetar inom bibliotekets forskarstöd med handledning och undervisning i informationssökning för forskare, doktorander och licentiander.

På Campus Norrköpings bibliotek är jag engagerad i utställningsverksamhet och handleder studenter i vår informationsdisk.

Publikationer

2021

Kerstin Annerbo, Catrin Petersson, Maria Svenningsson (2021) Bibliotekarier och forskningsutställningar: "Mission impossible"? När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: bibliotekariens roll som producent och utvecklare, s. 53-61

Nyheter