Handledning och undervisning i informationssökning för forskare och forskarstuderande

Jag arbetar inom bibliotekets forskarstöd med handledning och undervisning i informationssökning för forskare och doktorander. Jag arbetar också med stöd till forskare som vill publicera Open Access(OA). 

På Campus Norrköpings bibliotek är jag engagerad i program- och utställningsverksamhet och handleder studenter i  vår informationsdisk. 

Publikationer

Nyheter