Fotografi av Kjerstin Augustsson Ödman

Kjerstin Augustsson Ödman

Samordnare

Jag är samordnare inom Medicinska fakultetens kansli vilket innebär administrativ service inom utbildningsgruppen samt till de råd, grupper, fonder och stiftelser vars arbete jag är involverad i.

Jag är sekreterare och administratör i

  • Utbildningsnämnden
  • Utbildnings och kompetensrådet
  • VFU-rådet
  • Clinicums styrgrupp

Jag är kontaktperson, administratör och sekreterare i olika forskningsfonder vid Medicinska fakulteten

  • Kontaktperson för Lions forskningsfond
  • Kontaktperson och sekreterare i Joanna Cocozzas stiftelse
  • Kontaktperson, sekreterare och administratör i Hälsofonden 
  • Administratör för Medicinska fakultetens fondstyrelse

Jag har kontakt med och förmedlar information till programansvariga i olika ärenden. Tidigare har jag arbetat som ekonomiadministratör och ekonom inom institutioner vid Medicinska fakulteten. 

Kollegor

Organisation