Jag är sekreterare och administratör i

  • Utbildningsnämnden
  • Utbildnings och kompetensrådet
  • VFU-rådet
  • Clinicums styrgrupp

Jag är kontaktperson, administratör och sekreterare i olika forskningsfonder vid Medicinska fakulteten

  • Kontaktperson för Lions forskningsfond
  • Kontaktperson och sekreterare i Joanna Cocozzas stiftelse
  • Kontaktperson, sekreterare och administratör i Hälsofonden 
  • Administratör för Medicinska fakultetens fondstyrelse

Jag har kontakt med och förmedlar information till programansvariga i olika ärenden. Tidigare har jag arbetat som ekonomiadministratör och ekonom inom institutioner vid Medicinska fakulteten. 

Kollegor

Organisation