Kajsa Holmgren Peterson

Utbildningsledare

Som utbildningsledare vid Medicinska fakultetens kansli arbetar jag främst med frågor inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Presentation

I min roll som utbildningsledare arbetar jag med frågor som hanteras och diskuteras i Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) eller är relaterade till det arbetet. För min del så handlar det bland annat om:

  • Evaliuate – kursvärdering
  • kursplaner och utbildningsplaner
  • olika projekt som bedrivs i UN 

För övrigt arbetar jag med olika utredande frågor och utvecklingsprojekt och har mycket kontakt med programansvariga för program vid Medicinska fakulteten och med Studentenheten i olika frågor. 

Publikationer

2014

Veronika Sjöberg, Elisabet Hollén, Grzegorz Pietz, Karl-Eric Magnusson, Karin Fälth-Magnusson, Mia Sundström, Kajsa Holmgren Peterson, Olof Sandström, Olle Hernell, Sten Hammarström, Lotta Högberg, Marie-Louise Hammarström (2014) Noncontaminated dietary oats may hamper normalization of the intestinal immune status in childhood celiac disease. Clinical and Translational Gastroenterology, Vol. 5 Vidare till DOI

2013

Anita Sjö, Karl-Eric Magnusson, Kajsa Holmgren Peterson (2013) A possible role for α-dystrobrevin in the reorganization of tight junctions in epithelial cells

2012

Harriet M. Nilsson, Kajsa Holmgren Peterson, Samuel P. S. Svensson, Tommy Sundqvist (2012) HgCl2-sensitive aquaporins are not involved in melanosome aggregation in Xenopus laevis melanophores

2010

Anna Gréen., Anita Lönn, Kajsa Holmgren Peterson, Karin Öllinger, Ingemar Rundquist (2010) Translocation of Histone H1 Subtypes Between Chromatin and Cytoplasm During Mitosis in Normal Human Fibroblasts Cytometry Part A, Vol. 77A, s. 478-484 Vidare till DOI
Anita Sjö, Karl-Eric Magnusson, Kajsa Holmgren Peterson (2010) Protein kinase C activation has distinct effects on the localization, phosphorylation and detergent solubility of the claudin protein family in tight and leaky epithelial cells Journal of Membrane Biology, Vol. 236, s. 181-189 Vidare till DOI

Kollegor

Organisation