Presentation

I min roll som utbildningsledare arbetar jag med frågor som hanteras och diskuteras i Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) eller är relaterade till det arbetet. För min del så handlar det bland annat om:

  • Evaliuate – kursvärdering
  • kursplaner och utbildningsplaner
  • olika projekt som bedrivs i UN 

För övrigt arbetar jag med olika utredande frågor och utvecklingsprojekt och har mycket kontakt med programansvariga för program vid Medicinska fakulteten och med Studentenheten i olika frågor. 

Publikationer

2014

2013

2012

2010

Kollegor

Organisation