Fotografi av Kjerstin Wahlström

Kjerstin Wahlström

Administratör

Administratör på LOE, Laboratoriet för Organisk Elektronik