Presentation

Jag har hand om löpande administration på avdelningen samt inom Forum Sydost.

Det innebär bland annat att jag är sekreterare på olika möten, administrerar avdelningens GCP/ISO-kurser, faktureringar/ekonomi, beställningar med mera.

Jag är också administratör på tre forskarutbildningskurser:

Jag är också data manager och bygger upp eCRF:er i REDCap till forskarteam som önskar hjälp med det. REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form).Den hjälper dig som forskare att samla in forskningsdata elektroniskt.

Organisation