Fotografi av Laila Höljervangen

Laila Höljervangen

Samordnare

Jag har hand om löpande administration på Forum Östergötland samt inom Forum Sydost.

Presentation

Jag har hand om löpande administration på avdelningen samt inom Forum Sydost.

Det innebär bland annat att jag är sekreterare på olika möten, administrerar avdelningens GCP/ISO-kurser, faktureringar/ekonomi, beställningar med mera.

Jag är också administratör på tre forskarutbildningskurser:

Jag är också data manager och bygger upp eCRF:er i REDCap till forskarteam som önskar hjälp med det. REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form).Den hjälper dig som forskare att samla in forskningsdata elektroniskt.

Organisation