Presentation

Jag har hand om löpande administration på
avdelningen samt inom Forum Sydost. 

Bland annat är jag sekreterare på olika möten, sköter faktureringar/ekonomi, beställningar m.m samt är administratör på tre forskarutbildningskurser:

En stor del av min tid ägnar jag åt att bygga upp eCRF:er i REDCap till forskarteam som önskar hjälp med det. Det innebär bland annat avtalsskrivning, produktionssättning och upplärning. REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form).Den hjälper dig som forskare att samla in forskningsdata elektroniskt.

 Organisation Visa/dölj innehåll