Forum Östergötland erbjuder forskare hjälp med att skapa eCRF/enkäter i datainsamlingsverktyget REDCap.

Två kvinnor vid en datorskärm.REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier. Foto Ulrik SvedinREDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form). Den hjälper dig som forskare att samla in forskningsdata elektroniskt.

Dialog

Forum Östergötland kan hjälpa dig att skapa eCRF/enkäter till din studie. Tjänsten inkluderar administration av REDCap konton, konstruktion av eCRF, behörigheter, träning av användare, dokumentation, avslut av eCRF och nedladdning av filer. Konstruktionen av eCRF sker i dialog med forskaren.
Kostnaden för tjänsten beror på studiens storlek och komplexitet.

Förutsättningar

Det går också att skapa sin eCRF/enkäter själv. Här är förutsättningarna för att få tillgång till REDCap, oavsett om man önskar hjälp från Forum Östergötland eller vill skapa sin egen eCRF/enkäter:

  • Att de personer som ska jobba i REDCap har LiU-ID och tvåstegsverifiering inställt.
  • Att studien är icke-kommersiell.
  • Att studien är godkänd av EPM.
  • Att LiU ensamt eller tillsammans med annan part är personuppgiftsansvarig för forskningsprojektet
  • Att endast pseudonymiserad data samlas in i REDCap.

Att tänka på om du vill använda REDCap

Ha god framförhållning när du vill ha ett eCRF, oavsett om du vill ha hjälp från Forum Östergötland eller om du vill skapa ditt eget eCRF.

Kontakta oss på forumo@regionostergotland.se för mer information.

Organisation