Fotografi av Lars-Åke Levin

Lars-Åke Levin

Professor

Ekonomiska utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård är mitt huvudfokus. Andra intressen är prioriteringsfrågor och målkonflikten mellan vårdbehov och effektivitet, metoder för QALY-skattningar, läkemedelsmarknaden och ersättningssystem.

Presentation

Publikationer

2023

Nyheter