08 oktober 2019

Fysisk träning för hjärtsjuka via videolänk, skolors arbetsmiljö, prioriteringar inom vården och matchning av familjehem. Det är några exempel på blivande LiU-forskning som just fått pengar från forskningsrådet Forte.

Välfärd genrebild
fizkes

Maria Bäck vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) får 4.620 000 kronor för projektet ”Fysisk träning via videolänk – utvärdering av ett nytt arbetssätt inom hjärtrehabilitering”.

– Vi vet att fysisk träning är mycket viktig för patienter som har haft hjärtinfarkt. Träning innebär 31 procents minskad risk för återinläggning på grund av nya hjärtbesvär och 26 procents minskad risk för dödlighet i hjärtinfarkt. I dagens sjukvård är träningen ledd av fysioterapeuter vid sjukhusen. Men trots att träningen är så viktig så är det bara 19 procent som genomför ett fysiskt träningsprogram. Därför vill vi testa en ny metod, säger Maria Bäck.

Maria Bäck vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) Maria BäckMetoden går ut på att patienten slipper åka till sjukhuset för att delta i träningen och istället kopplar upp sig och via videolänk deltar i samma slags gruppträning, ledd av en fysioterapeut. Forskarnas hypotes är att på så vis öka antalet patienter som deltar i träningen.
– Det är ett stort antal sjukhus som vill vara med i vår studie, vilket förstås är glädjande, kommenterar Maria Bäck.

Skolval och socialtjänst

Ytterligare sju LiU-forskare får Forte-anslag.
Maria Brandén, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), får 4,4 miljoner kronor för projektet ”Betydelsen av skolval, segregation och organisationsformer för skolors arbetsmiljö, 1997-2018."

Lars Sandman, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), får 4 miljoner kronor för ett projekt som handlar om att avbryta eller inte sätta in behandling som ett resultat av prioriteringsbeslut.

Daniel Lundqvist, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), får 3,8 miljoner kronor för ett projekt om betydelsen av lagar och regler för organisationers arbetsmiljöarbete, upplevd arbetsmiljö och medarbetares hälsa.

Lars-Åke Levin vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) får 2.065 000 kronor för projektet ”Rättvis och jämlik vård med ett värdebaserat ersättningssystem? Effekter av införandet av ett värdebaserarat ersättningssystem inom elektiv ryggkirurgi.”

Tre LiU-forskare får pengar för forskning inom socialtjänsten.
Mariana S. Gustafsson, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), får 2 miljoner kronor för ett projekt om automatiserat beslutsfattande i socialtjänsten.

Judith Lind, Tema Barn, får 997 000 kronor för ett forskningsprojekt om rekrytering, utredning och matchning av familjehem.

Kerstin Johansson, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), får 973 000 kronor för ett projekt som rör strategisk organisering och samverkan för en långsiktigt hållbar socialtjänst.

Sammantaget har Forte i denna omgång betalat ut 440 miljoner kronor till 114 forskare på landets lärosäten.

Forte, öppna utlysningen 

Forte, tillämpad välfärdsforskning

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.