Presentation

Min avhandling "Män i staten : stationskarlar och brevbärare i statens tjänst, 1897-1937" handlade om relationer på arbetsmarknaden.

Jag är studierektor i historia sedan vårterminen 2017, en position som jag också hade mellan 1995 och 2007.

Jag medverkar också i flera akademiska läromedel om Sveriges historia, om turism och om centrala vetenskapliga begrepp inom historia.

Min undervisning handlar huvudsakligen om modern tid (1800-1900-tal) och jag handleder studenter inom forskningsområdet.

Publikationer

2019

2018

2016

2015

Lars Kvarnström (2015) Sociala grupper Perspektiv på historia: en introduktion till historiestudier, s. 75-87

Publikationer i urval

Fler publikationer

Uppdrag 

 • Programansvarig för kandidatprogrammet i turism med inriktning mot kulturarv och naturmiljö, 2006-.
 • Studierektor i historia, 2017- samt 1995-2007.
 • Ledamot av institutionsstyrelsen 2000-2003, 2011-.
 • Ledamot av TAM:s forskningsråd 2009-.
 • Biträdande handledare för en doktorand vid Historia och en vid Tema Q.

Akademisk examen

 • Fil.dr i historia, Stockholms universitet 1998.
 • Ämneslärarexamen i historia och samhällskunskap, Linköpings universitet 1985.

Undervisning

 • Historia (fristående kurs, lärarprogrammen, kulturvetarprogrammet).
 • Turism, fristående kurser.

Forskargrupper och nätverk

 • Guiderna och kulturarvssektorn,  LiU och Riksantikvarieämbetet. 
 • Nationella turismhistoriska nätverket (ledamot av ledningsgrupp).
 • NATU, nationella nätverket för akademiska turismutbildningar.

Till avdelningen