Fotografi av Lasse Kvarnström

Lasse Kvarnström

Identiteternas och könets betydelse för historiska processer är en återkommande fråga i min forskning, oavsett om det handlar om arbetsmarknadsrelationer, boende och byggnader, kulturarv eller turism.

Presentation

Min avhandling "Män i staten : stationskarlar och brevbärare i statens tjänst, 1897-1937" handlade om relationer på arbetsmarknaden.

Jag är studierektor i historia sedan vårterminen 2017, en position som jag också hade mellan 1995 och 2007.

Jag medverkar också i flera akademiska läromedel om Sveriges historia, om turism och om centrala vetenskapliga begrepp inom historia.

Min undervisning handlar huvudsakligen om modern tid (1800-1900-tal) och jag handleder studenter inom forskningsområdet.

Publikationer

2023

Susanna Hedenborg, Lasse Kvarnström (2023) Det svenska samhället 1720-2022 - Böndernas och arbetarnas tid

2019

Susanna Hedenborg, Lasse Kvarnström (2019) Det svenska samhället 1720-2018: böndernas och arbetarnas tid

2018

Lasse Kvarnström (2018) Turism, professionalisering och identitet - guide-föreningarnas rol Turismhistoria i norde, s. 123-132
Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg, Susanna Hedenborg, Lasse Kvarnström (2018) A concise history of Sweden from the viking age to the present

2016

David Ludvigsson, Bodil Axelsson, Lasse Kvarnström (2016) Guiderna och kulturarvssektorn

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Lars Kvarnström (2015)

Perspektiv på historia: en introduktion till historiestudier , s.75-87

Omslag för publikation 'Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas tid'
Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström (2015)

Fler publikationer

Uppdrag 

 • Programansvarig för kandidatprogrammet i turism med inriktning mot kulturarv och naturmiljö, 2006-.
 • Studierektor i historia, 2017- samt 1995-2007.
 • Ledamot av institutionsstyrelsen 2000-2003, 2011-.
 • Ledamot av TAM:s forskningsråd 2009-.
 • Biträdande handledare för en doktorand vid Historia och en vid Tema Q.

Akademisk examen

 • Fil.dr i historia, Stockholms universitet 1998.
 • Ämneslärarexamen i historia och samhällskunskap, Linköpings universitet 1985.

Undervisning

 • Historia (fristående kurs, lärarprogrammen, kulturvetarprogrammet).
 • Turism, fristående kurser.

Forskargrupper och nätverk

 • Guiderna och kulturarvssektorn,  LiU och Riksantikvarieämbetet. 
 • Nationella turismhistoriska nätverket (ledamot av ledningsgrupp).
 • NATU, nationella nätverket för akademiska turismutbildningar.

Till avdelningen