Jag arbetar i Studenthuset på Campus Valla, där jag tar hand om pliktleveranser, besvarar frågor från våra besökare i bibliotekets infodisk och hanterar post och paket.

Jag är även samordnare för studentmedhjälparna på Vallabiblioteket och ansvarig för de studentmedhjälpare som jobbar i magasinet Bokladan.