Jag har forskat om utvecklingsarbete i olika former – framförallt i form av projekt. Fokus har varit på långsiktiga effekter och drivkrafter för dessa – i form av ägarskap, styrning, lärande och delaktighet. En del av forskningen har även handlat om att utveckla arbetsformer och teorier om en interaktiv forskning – att forska med, inte ”på” deltagarna. 

Forskningsprojekt, grupper och nätverk 

Helix Linköpings universitet. 

FoU-rum i Jönköping 

Arbetar med en institutsidé för arbetsplatsnära forskning för ett hållbart arbetsliv, där ett tiotal FoU-miljöer ingår. 

CV 

Fil dr 1984. 

Adj professor 2001 

Professor 2007

Publikationer

2016

Maria Bennich, Lennart Svensson, Göran Brulin

Interactive research: a joint learning process with the unions

Ingår i Action research for democracy

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Lennart Svensson, Göran Brulin, Per-Erik Ellström

Interactive research and ongoing evaluation as joint learning processes

Ingår i Sustainable development in organizations

Kapitel i bok, del av antologi

2014

Lennart Svensson, Göran Brulin

Lärande som drivkraft och för utveckling

Ingår i Lärande i arbetslivet

Kapitel i bok, del av antologi

Göran Bulin, Lennart Svensson

Advances in Project Management. Narrated Journeys in Unchartered Territory

Ingår i Sustainable Change in Large Projects’

Kapitel i bok, del av antologi

Lennart Svensson

Arbetsrelationer och lärandemiljöer

Ingår i Lärande i arbetslivet

Kapitel i bok, del av antologi