Lennart Svensson

Jag har forskat om utvecklingsarbete i olika former – framförallt i form av projekt. Fokus har varit på långsiktiga effekter och drivkrafter för dessa – i form av ägarskap, styrning, lärande och delaktighet. En del av forskningen har även handlat om att utveckla arbetsformer och teorier om en interaktiv forskning – att forska med, inte ”på” deltagarna. 

Forskningsprojekt, grupper och nätverk 

Helix Linköpings universitet. 

FoU-rum i Jönköping 

Arbetar med en institutsidé för arbetsplatsnära forskning för ett hållbart arbetsliv, där ett tiotal FoU-miljöer ingår. 

CV 

Fil dr 1984. 

Adj professor 2001 

Professor 2007

Publikationer

2016

Maria Bennich, Lennart Svensson, Göran Brulin (2016) Interactive research: a joint learning process with the unions Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia, s. 27-38

2015

Lennart Svensson, Göran Brulin, Per-Erik Ellström (2015) Interactive research and ongoing evaluation as joint learning processes Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, s. 346-361

2014

Lennart Svensson, Göran Brulin (2014) Lärande som drivkraft och för utveckling Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, s. 279-292
Lennart Svensson (2014) Arbetsrelationer och lärandemiljöer Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, s. 265-278
Göran Bulin, Lennart Svensson (2014) Sustainable Change in Large Projects Advances in Project Management: Narrated Journeys in Unchartered Territory, s. 191-