Jag har forskat om utvecklingsarbete i olika former – framförallt i form av projekt. Fokus har varit på långsiktiga effekter och drivkrafter för dessa – i form av ägarskap, styrning, lärande och delaktighet. En del av forskningen har även handlat om att utveckla arbetsformer och teorier om en interaktiv forskning – att forska med, inte ”på” deltagarna. 

Forskningsprojekt, grupper och nätverk 

Helix Linköpings universitet. 

FoU-rum i Jönköping 

Arbetar med en institutsidé för arbetsplatsnära forskning för ett hållbart arbetsliv, där ett tiotal FoU-miljöer ingår. 

CV 

Fil dr 1984. 

Adj professor 2001 

Professor 2007

Publikationer

2016

2015

2014