Fotografi av Liam Strand

Liam Strand

Doktorand

Min forskning handlar om hur sjukvården ska hantera nya
patienter gentemot patienter som sedan innan har tillgång till en behandling
som bedömts vara kostnadsineffektiv – den kostar mer än den smakar.

Min forskning

Allt flera nya och dyra medicinska behandlingar kommer och det förekommer att patienter får tillgång till dessa innan det finns någon officiell rekommendation kring om sjukvården ska erbjuda dessa. Om det visar sig att behandlingen inte är kostnadseffektiv så uppstår det flera frågeställningar som är svåra för sjukvården att hantera:
1. Ska vi avsluta behandlingen för de patienter som redan fått tillgång till denna behandling?
2. Ska vi inte sätta in behandlingen för nya patienter som har behov av den?
3. Är det etiskt försvarbart att behandla nya patienter och patienter som redan fått tillgång till behandling olika? Eller måste vi avsluta- och inte sätta in behandlingar likvärdigt?

I min forskning kombinerar jag intervjustudier med psykologiska experiment för att utforska vilka attityder läkare, patientorganisationsföreträdare och andra aktörer har kring detta problem, vad för faktorer de beror på, hur starka attityderna är och om de går att påverka, för att förhoppningsvis kunna utveckla etiskt välgrundade rekommendationer som är anpassade efter mänsklig psykologi.

Verkar detta intressant? Eller väckte detta några frågor hos dig? I så fall är du varmt välkommen att kontakta mig!


Publikationer

2022

Gustav Tinghög, Liam Strand (2022) Public Attitudes Toward Priority Setting Principles in Health Care During COVID-19 Frontiers in Health Services, Vol. 2 Vidare till DOI
Liam Strand, Lars Sandman, Gustav Tinghög, Ann-Charlotte Nedlund (2022) Withdrawing or withholding treatments in health care rationing: an interview study on ethical views and implications BMC Medical Ethics, Vol. 23, Artikel 63 Vidare till DOI
Gustav Tinghög, Liam Strand (2022) Medical Decision Style and COVID-19 Behavior Medical decision making, Vol. 42, s. 776-782, Artikel 0272989X221079354 Vidare till DOI