Presentation

Jag studerar hårda, nötningståliga ytskikt med främsta tillämpning inom skärande bearbetning. Många verktyg täcks idag med ett tunt lager (1-10 µm) av ett hårt material som gör att verktygets livslängd ökar substantiellt. Vid användning utsätts skärverktyget dels för höga temperaturer som kan nå ca 1000 °C och dels för högt mekaniskt tryck och dessutom nöts ytan då hårda partiklar i det material som bearbetas glider över ytan. För att kunna öka bearbetningshastigheten och dessutom minska behovet av kylvätska krävs material som kan användas vid ännu högre temperaturer.

För att hitta material som är nötningståliga och som kan användas vid höga temperaturer krävs kunskap om vad som sker i materialet då det används vid en skärprocess. Jag använder olika experimentella metoder för att studera ytskiktens egenskaper under förhållanden som liknar de som skiktet utsätts för vid metallbearbetning. Dessutom använder jag experimentella tekniker som högenergi-röntgen vilket möjliggör studier av skärverktyget i realtid då det används för bearbetning.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

Ludvig Landälv, Lina Rogström, Jun Lu, Daniel Ostach, Fredrik Eriksson, Muhammad Junaid, Naureen Ghafoor, Erik Ekström, Ching-Lien Hsiao, Harald Leiste, Mats Ahlgren, Emmanuelle Gothelid, Björn Alling, Lars Hultman, Michael Stuber, Norbert Schell, Jens Birch, Per Eklund (2019) Phase evolution of radio frequency magnetron sputtered Cr-rich (Cr,Zr)(2)O-3 coatings studied by in situ synchrotron X-ray diffraction during annealing in air or vacuum Journal of Materials Research , Vol. 34 , s. 3735-3746 Vidare till DOI

Nyheter Visa/dölj innehåll