Fotografi av Lina Rogström

Lina Rogström

Universitetslektor, Docent

Presentation

Jag studerar hårda, nötningståliga ytskikt med främsta tillämpning inom skärande bearbetning. Många verktyg täcks idag med ett tunt lager (1-10 µm) av ett hårt material som gör att verktygets livslängd ökar substantiellt. Vid användning utsätts skärverktyget dels för höga temperaturer som kan nå ca 1000 °C och dels för högt mekaniskt tryck och dessutom nöts ytan då hårda partiklar i det material som bearbetas glider över ytan. För att kunna öka bearbetningshastigheten och dessutom minska behovet av kylvätska krävs material som kan användas vid ännu högre temperaturer.

För att hitta material som är nötningståliga och som kan användas vid höga temperaturer krävs kunskap om vad som sker i materialet då det används vid en skärprocess. Jag använder olika experimentella metoder för att studera ytskiktens egenskaper under förhållanden som liknar de som skiktet utsätts för vid metallbearbetning. Dessutom använder jag experimentella tekniker som högenergi-röntgen vilket möjliggör studier av skärverktyget i realtid då det används för bearbetning.

Publikationer

2024

Sanjay Kumar Nayak, Tun-Wei Hsu, Robert Boyd, Jens Gibmeier, Norbert Schell, Jens Birch, Lina Rogström, Magnus Odén (2024) Dynamic evolution of internal stress, grain growth, and crystallographic texture in arc-evaporated AlTiN thin films using in-situ synchrotron x-ray diffraction Acta Materialia, Vol. 272, Artikel 119899 Vidare till DOI
Janella Salamania, Florian Bock, L. J. S. Johnson, Ferenc Tasnadi, K. M. Calamba Kwick, Alireza Farhadizadeh, Igor Abrikosov, Lina Rogström, Magnus Odén (2024) High temperature decomposition and age hardening of single-phase wurtzite Ti1−xAlxN thin films grown by cathodic arc deposition Physical Review Materials, Vol. 8, Artikel 013602 Vidare till DOI
Maiara Moreno, Jon Martin Andersson, Jens Eriksson, Per Alm, K. Hedström, Rachid M'Saoubi, Isabella Citlalli Schramm, Norbert Schell, Mats P. Johansson-Jöesaar, Magnus Odén, Lina Rogström (2024) Strain and phase evolution in TiAlN coatings during high-speed metal cutting: An in operando high-energy x-ray diffraction study Acta Materialia, Vol. 263, Artikel 119538 Vidare till DOI

2023

Lina Rogström, Maiara Moreno, J. M. Andersson, M. P. Johansson-Jöesaar, Magnus Odén, K. Klementiev, Lars-Åke Näslund, Martin Magnuson (2023) Structural changes in Ti1-xAlxN coatings during turning: A XANES and EXAFS study of worn tools Applied Surface Science, Vol. 612, Artikel 155907 Vidare till DOI
Naureen Ghafoor, Samira Dorri, Justinas Palisaitis, Lina Rogström, Babak Bakhit, Grzegorz Greczynski, Lars Hultman, Jens Birch (2023) Phase separation paths in metastable Zr1-xAlxN monolithic layers compared to multilayers with TiN: Growth versus annealing temperatures Materialia, Vol. 28, Artikel 101758 Vidare till DOI

Nyheter