Presentation

Jag studerar hårda, nötningståliga ytskikt med främsta tillämpning inom skärande bearbetning. Många verktyg täcks idag med ett tunt lager (1-10 µm) av ett hårt material som gör att verktygets livslängd ökar substantiellt. Vid användning utsätts skärverktyget dels för höga temperaturer som kan nå ca 1000 °C och dels för högt mekaniskt tryck och dessutom nöts ytan då hårda partiklar i det material som bearbetas glider över ytan. För att kunna öka bearbetningshastigheten och dessutom minska behovet av kylvätska krävs material som kan användas vid ännu högre temperaturer.

För att hitta material som är nötningståliga och som kan användas vid höga temperaturer krävs kunskap om vad som sker i materialet då det används vid en skärprocess. Jag använder olika experimentella metoder för att studera ytskiktens egenskaper under förhållanden som liknar de som skiktet utsätts för vid metallbearbetning. Dessutom använder jag experimentella tekniker som högenergi-röntgen vilket möjliggör studier av skärverktyget i realtid då det används för bearbetning.

Publikationer

2023

2022

Nyheter