Nanostrukturerade material (NANO)

I vår avdelning arbetar vi med både experiment och teori för att få en djupare förståelse för materialutvecklingen på nanonivå

mikroskopbild meso nanostrukturella material.Nanostructured materials, microscope photo.

Forskarutbildning

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare

Organisation