22 november 2018

Universitetet vill ha ännu fler duktiga studenter till utbildningarna inom naturvetenskap och teknik och i Oskarshamn finns en industri som söker kvalificerad arbetskraft. FunMat-II håller karriärdag i Oskarshamn.

Montern på Oscarsgymnasiet
Broschyrer och utbildningsbeskrivningar försvann snabbt från de uppdukade borden och frågorna var många. Monica Westman
"Har ni besöksdagar på Linköpings universitet snart? Jag skulle vilja läsa till civilekonom till hösten." En klarblå blick tittar frågande på Emma Björk.

Emma Björk är forskare inom nanostrukturerade material och för dagen iklädd tröja med LiU-logga och värd för den karriärdag forskningsprogrammet FunMat-II håller på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn.

Eleven får svar såväl från Emma Björk som av Mikael Hedkvist, rektor för gymnasieprogrammen inom naturvetenskap och teknik på Oscarsgymnasiet.
– Vi ska ordna en buss för intresserade elever och jag vet att förutom naturvetare och tekniker är även samhällsvetare, esteter och elektriker intresserade, svarar han.

Kompetenscentrum

Karriärdagen vid Oscarsgymnasiet är en del av utbildningssatsningen inom det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet FunMat-II, där FunMat står för funktionella material.
Forskningsdelen fokuserar på funktionella ytor för skärverktyg och för elektrokemiska tillämpningar som bränsleceller och batterier.
Engagerade i FunMat-II är även forskare vid Uppsala universitet, ett forskningsinstitut, ett antal företag och Oskarshamns kommun. Förutom forskningsdelen innehåller satsningen också ett utbildningspaket för att få fler studenter att läsa vidare på högskolan och även för fortbildning av lärare.

Emma Björk, drivande kraft bakom KarriärdagenEmma Björk på Oscarsgymnasiet. Foto Monica Westman– Det är första gången vi har en karriärdag och målet är att få fler som läser vidare, gärna vid LiU, gärna en teknisk utbildning och gärna material, men alla är välkomna säger Emma Björk.

– Vi träffar eleverna minst en gång per årskurs, treorna och deras lärare var på LiU under populärvetenskapliga veckan, vi erbjuder gymnasiearbeten och möjligheter till utbildning och inspiration för lärare. Vi vill också visa på skillnader i vilka arbetsuppgifter man kan få före och efter en utbildning, säger hon.

Hög andel som söker vidare

Mikael Hedkvist och Peter Backhof, verksamhetschef för gymnasiet, är nöjda med samarbetet.
– Samarbetet med LiU ger oss också en förståelse för vad vi kan göra här för att underlätta övergången till högskolan för våra elever. Vi har i dag en större andel ungdomar som söker vidare till högre utbildning än snittet i riket och vi ser också att det blir lättare för företagen här i regionen att få tillbaka dem från Linköping, än om de läser i Stockholm eller Göteborg, säger Peter Backhof.

Under karriärdagen är ett antal företag närvarande för att berätta om vilka möjligheter det finns att få spännande arbetsuppgifter på hemmaplan. I Oskarshamn är arbetslösheten låg och behovet av kompetens hög.

Spännande jobb på hemmaplan

Batteritillverkaren SAFT representeras av Rebecca Mjösberg och Daniel Nilsson som gärna beskriver de spännande jobb som finns i Oskarshamn för de minglande ungdomarna.
– Vi behöver bred kompetens kring katalyserande material, hittills har vi hittat den kompetens vi söker, men vi får leta, säger Rebecca Mjösberg.

På andra sidan gången står Tobias Karlsson och Jonas Wahlman på konsultföretaget WSP, en global jätte med 45 000 anställda och med verksamhet i Oskarshamn.

– Vi har spännande jobb inom många olika verksamheter inom process och energi, VVS, elsystem och projektledning, intygar Tobias Karlsson.

Flera lite mindre företag är också på plats, som POD, familjeföretag och underleverantör till Scania med plåtbearbetning, från idé till färdig produkt, som specialitet.

Lina Rogström och Jonatan Gustafsson på OscarsgymnasietLina Rogström, forskare inom nanostrukturerade material, och Jonatan Gustafsson, Y-student, berättade gärna om vad LiU har att erbjuda nya studenter. Foto Monica WestmanEleverna minglar, frågar och plockar med sig broschyrer och beskrivningar av de olika utbildningsvägarna vid LiU. Nivån i de utställda godisskålarna sjunker snabbt. På eftermiddagen är det eleverna från årskurs två som är inbjudna och framåt kvällen årskurs tre och tidigare elever på Oscarsgymnasiet. Alla får de lyssna på presentationer från två av skolans före detta elever som varit ute i arbetslivet i några år. Jonatan Gustafsson, som läser fjärde året till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, beskriver också målande livet som student, med ovve, studentliv och tentaplugg.

– Det blev en bra dag! Det var intressant att höra vilka krokiga karriärvägar föredragshållarna har haft innan de kom dit där de är i dag. Vi är också glada över att så många företag ville delta. Nu ska vi hem och begrunda hur vi kan göra detta ännu bättre till nästa år, säger Emma Björk.

FunMat-II

Ett kompetenscentrum för funktionella ytor, optimerade på nanoskalan, delfinansierat av Vinnova. Är en femårig fortsättning på FunMat som pågick 2007-2017.
Deltar i satsningen gör, förutom forskare vid Linköpings universitet, Uppsala universitet, RISE, Impact Coatings, Ionbond Sweden AB, Sandvik Coromant AB, Seco Tools AB, CemeCon AG, Plansee, Teknologisk Institut, DTI, Tribologicenter, Sandvik Materials Technology AB, SAFT och Oskarshamns kommun.  Läs mer om FunMat-II

Kontakt

FunMat-II vid LiU

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.