Presentation

Jag arbetar i första hand med:

  • Ansvarar för långsiktig ekonomisk planering, budget, prognos och bokslut inom utbildning och forskning.

  • Tar fram kvalificerade ekonomiska utredningar, uppföljningar och analyser och samt olika former av beslutsunderlag.

  • Har ett samordningsansvar för ekonomigruppen inom Medfak. 

Kollegor

Organisation