Presentation

Jag arbetar i första hand med:

 • Bokslut
 • Budget
 • Uppföljning och analys
 • Ekonomisk redovisning till finansiärer
 • Ekonomisk rapportering
 • Ekonom för Centrum för biomedicinska resurser (CBR)
 • Ekonom för Biobanksfaciliteten (BBF)
 • Verksamhetsförlagd utbildnings (VFU) ekonomi
 • Forsknings- och forskarutbildningsnämndens (FUN) ekonomi
 • Uppföljning av anslag
 • Inköpshandläggare

Kollegor

Organisation