Palliativ vård inom hjärtsvikt

I mina forskningsstudier som doktorand och postdoktor fokuserade jag på att försöka förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, hjärtsviktspatienter och deras familjer när det gäller hjärtsviktens prognos och sjukdomsförlopp och utvecklade och testade en kommunikationsintervention, en Question Prompt List med frågor för patient och närstående. Denna QPL har översatts till flera språk och används i dag i kliniskt arbete och forskning. Alla studier inom detta område bedriver jag tillsammans med bland annat professor Tiny Jaarsma och professorAnna Strömberg.

Medicinsk pedagogik: forskning

Utvärdering av IPS-stroke 

Jag leder ett projekt som beforskar IPS-stroke, en ny sekventiell, interprofessionell simuleringsmetod för studenter i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar vid Linköpings Universitet. Det övergripande syftet med projektet är att beforska en lärandeaktivitet där studenter från olika hälso- och sjukvårdsutbildningar i interprofessionell samverkan simulerar handläggning av en patient med stroke och dess närstående. Övriga deltagare i projektgruppen är biträdande professor Eva Tamas, professor Madeleine Abrandt Dahlgren, universitetslektor Maria Kvarnström, postdoktor Elin Karlsson samt medicine doktor Susanne Kvarnström. Forskningen bedrivs i ett nära samarbete med personal på Clinicum, där också datainsamling sker under hösten 2022. 

Utvärdering av IPL-curriculum 

Jag deltar i den forskargrupp som genomför en teoribaserad utvärdering av det nya IPL-curriculum som använts på LiU sedan 2016. Utvärderingen ska ge ett underlag för kritisk reflektion och diskussion och på så sätt kunna påverka framtida pedagogiska reformer.

 

Medicinsk pedagogik: utbildningsuppdrag

Kursansvarig för masterkurser inom medicinsk pedagogik
Handledare på masterkurser på inom masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap
Handledare på kurser inom interprofessionellt lärande på grundutbildningen.

Forskning

Kollegor