Fotografi av Lisa Hjelmfors

Lisa Hjelmfors

Forskningskoordinator

Linköpings universitet bygger ut sitt forskningsstöd för att kunna erbjuda forskare ramverk, utbildning och tjänster för att nå målet med en öppen och inkluderande vetenskap.

Forskningskoordinator inom öppen vetenskap

Jag arbetar med forskningsstöd för forskare på Linköpings universitet med fokus på datahantering och öppet tillgänglig publicering.

Tidigare arbete

I mina forskningsstudier som doktorand och postdoktor fokuserade jag på att försöka förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, hjärtsviktspatienter och deras närstående när det gällde hjärtsviktens prognos och sjukdomsförlopp. I min forskning utvecklades och testades en kommunikationsintervention, en Question Prompt List med frågor för patienter och närstående. Denna QPL har översatts till flera språk och används i dag i kliniskt arbete och i forskning.

Alla studier inom detta område bedrev jag tillsammans med professor Tiny Jaarsma och professor Anna Strömberg, LiU.

Akademiska meriter

  • Medicine doktorsexamen 2018
  • Masterexamen i medicinsk pedagogik 2012
  • Filosofie kandidatexamen i psykologi 2010

Forskning