Lovisa Hellgren

Jag är doktorand vid HMV. Min forskning handlar om kognitiv rehabilitering och mental trötthet efter förvärvad hjärnskada.

Organisation