Presentation

Jag bistår forskare, forskningsstudenter och stipendiater anknutna till Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi med stöd i forskningsprojekt. Det kan exempelvis handla om databearbetning och enklare statistik.

Utbildning

Fil kand, nationalekonomi, förvaltningslinjen 1994, LiU

Senaste publikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

ForskningsverksamhetVisa/dölj innehåll