Magnus Husberg

Hälsoekonom

Jag är ett stöd för forskare, forskningsstudenter och stipendiater i olika forskningsprojekt med särskilt fokus på hälsoekonomiska utvärderingar.

Presentation

Jag bistår forskare, forskningsstudenter och stipendiater anknutna till Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi med stöd i forskningsprojekt. Det kan exempelvis handla om databearbetning och enklare statistik.

Utbildning

Fil. kand., nationalekonomi, förvaltningslinjen 1994, LiU

Publikationer

2023

Hannes Runheim, Barbro Kjellstrom, Amelie Beaudet, Bodil Ivarsson, Magnus Husberg, Nadia Pillai, Lars-Åke Levin, Lars Bernfort (2023) Societal costs associated with pulmonary arterial hypertension: A study utilizing linked national registries Pulmonary Circulation, Vol. 13, Artikel e12190 Vidare till DOI
Barbro Kjellstrom, Hannes Runheim, Amelie Beaudet, Magnus Husberg, Bodil Ivarsson, Nadia Pillai, Lars-Åke Levin, Lars Bernfort (2023) Societal costs associated to chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A study utilizing linked national registries Pulmonary Circulation, Vol. 13, Artikel e12254 Vidare till DOI
Anna-Karin Ax, Magnus Husberg, Birgitta Johansson, Ingrid Demmelmaier, Sveinung Berntsen, Katarina Sjövall, Sussanne Börjeson, Karin Nordin, Thomas Davidson (2023) Cost-effectiveness of different exercise intensities during oncological treatment in the Phys-Can RCT Acta Oncologica, Vol. 62, s. 414-421 Vidare till DOI
Emma Wigsten, Thomas Kvist, Magnus Husberg, EndoReCo, Thomas Davidson (2023) Cost-effectiveness of root canal treatment compared with tooth extraction in a Swedish Public Dental Service: A prospective controlled cohort study Clinical and Experimental Dental Research, Vol. 9, s. 661-669 Vidare till DOI

2022

Anna-Karin Ax, Magnus Husberg, Birgitta Johansson, Ingrid Demmelmaier, Sveinung Berntsen, Katarina Sjövall, Sussanne Börjeson, Karin Nordin, Thomas Davidson (2022) Long-term resource utilisation and associated costs of exercise during (neo)adjuvant oncological treatment: the Phys-Can project Acta Oncologica, Vol. 61, s. 888-896 Vidare till DOI

Forskningsverksamhet