Presentation

Jag bistår forskare, forskningsstudenter och stipendiater anknutna till Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi med stöd i forskningsprojekt. Det kan exempelvis handla om databearbetning och enklare statistik.

Utbildning

Fil. kand., nationalekonomi, förvaltningslinjen 1994, LiU

Publikationer

2023

2022

Forskningsverksamhet